Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
 
 

NGO: AKTUALNOŚCI


  

    

ROK 2019

 


Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Świdnicy zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu 21 marca 2019 r. godz.15.00 sala nr 225/226 II piętro Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 1. jak prawidłowo wypełnić nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego w ramach konkursu ofert i w ramach art. 19a ustawy opp (strona formalna, opis zadania, harmonogram, rezultaty, informacje o oferencie, budżet, inne ważne informacje, oświadczenia, ew. załączniki),
 2. na co zwrócić szczególną uwagę w nowych wzorach umów o realizację zadania publicznego,
 3. krótka informacja o nowych wzorach sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

BARDZO WAŻNY obowiązek podpisania sprawozdania finansowego za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 marca 2019 r. pod nr tel. 74/85-00-439 lub e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl

 


Program Pajacyk – dożywianie w okresie letnim

Istnieje możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

 

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć: http://www.pajacyk.pl/nabor/. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga e-mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

 

Więcej informacji w zakładce: PAJACYK 


Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań

20 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów, umów i sprawozdań. Do Strzegomia przyjadą przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zostaną nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Omawiane zmiany obowiązują od 1 marca 2019 r. i zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Zespół Bezpieczeństwa Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tel. 74 85 60 566.


Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i ofert w trybie uproszczonym tzw. małych grantów. Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

PLIKI DO POBRANIA:

 • ROZPORZĄDZENIE
  PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
  z  dnia 24 października 2018  r.
  w  sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
   
 • ROZPORZĄDZENIE
  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego
  z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. oraz do uproszczonych ofert złożonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.


Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" 2019

Biuro Programu "Niepodległa" uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu "Niepodległa" przyjmuje od 25 lutego br.

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • festiwale, koncerty, spektakle,
  rekonstrukcje historyczne,
  wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl  w zakładce "Dotacje".

 

ROK 2018


Wałbrzych. Bezpłatny warsztat "Realizacja i rozliczanie zadań publicznych w praktyce"

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatny warsztat dot. realizacji i rozliczania zadań publicznych. Zakres tematyczny warsztat to m.in.: merytoryczna realizacja zadań publicznych, dokumentacja projektowa, zawieranie umów w ramach realizowanych projektów, sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego, rozliczanie wkładu własnego finansowego i osobowego.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Wałbrzychu w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26. Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny na stronie RCWIP-u. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2017 r. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu. Warsztat jest organizowany w ramach projektu "Skuteczne Efektywne Aktywne NGO - krok naprzód" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl 

 

ROK 2017


Dolnośląskie Małe Granty – zmiana terminu spotkania
(11.10.2017)

Informujemy, że ze względu na skrócenie terminu naboru wniosków „Dolnośląskie Małe Granty” zaistniała konieczność zmiany terminu spotkania, które odbędzie się w Strzegomiu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. (środa), w godz. 15:30-17:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 38.


Dolnośląskie Małe Granty
(06.10.2017)

Urząd Miejski w Strzegomiu we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją „Merkury” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów i aktywnych obywateli na spotkanie informacyjne nowego programu grantowego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25.10.2017 r. (środa), w godz. 15:30-17:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 38.

Podczas spotkanie przedstawione zostaną szczegóły jak skutecznie ubiegać się o grant w ramach tego programu. Program przewiduje finansowanie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych i  społecznych. Mogą to być np. pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży czy działania dla seniorów. Wsparcie finansowe jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna kwota dofinansowania to jeden  1 tys. złotych. Termin realizacji projektów możliwy jest jeszcze w tym roku w miesiącach listopad-grudzień.

Spotkanie prowadzić będzie Waldemar Weihs z Fundacji „Merkury”.

Informacji w sprawie udziela Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

 


Skorzystaj z punktu doradczego
(04.10.2017)

Zapraszamy strzegomskie organizacje pozarządowe do korzystania z oferty Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Wałbrzychu. Jeśli szukasz wsparcia, pomocy lub masz pytanie w miesiącu październiku dyżury odbywać się będą w poniedziałki w godz. 9:00-14:00, środy w godz. 14:00-19:00 i w czwartki w godz. 9:00-14:00. Punkt prowadzi Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha, ul. Beethovena 10, tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, strona interentowa: www.merkury.org.pl,  e-mail: dpkd.walbrzych@merkury.org.pl 


III Dolnośląski Kongres Obywatelski
(02.10.2017)

26 października 2017 r. w Krzyżowej odbędzie się III Dolnośląski Kongres Obywatelski
Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli. 

Podczas Kongresu odbędzie się 14 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)” , którą moderować będzie Pan dr Krzysztof Wojciechowski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy dokonać, wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 października 2017 r. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 673 693 i 602 376 974. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.kongres.dfop.org.pl/

 Bezpłatny warsztat „Dobry Wolontariat - standardy współpracy z wolontariuszami” 
(22.08.2017)

Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jakie obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak skutecznie pozyskać i zatrzymać wolontariusza w organizacji? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na bezpłatny warsztat i dowiedz się jak skutecznie współpracować z wolontariuszami!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę na bezpłatny warsztat dot. standardów współpracy z wolontariuszami.

 Zakres warsztatu to m.in.:

 • standardy współpracy z wolontariuszami,

 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,

 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,

 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,

 • metody pozyskiwania wolontariuszy,

 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,

 • motywowanie wolontariuszy,

 • Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.

TERMIN: 7 września 2017 (czwartek)
GODZINA:  9.00 – 16.00
MIEJSCE: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych
Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2017 r.

Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową.
 Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

 Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne w Wałbrzychu
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

 


 

Wałbrzych. Bezpłatny warsztat „Księgowość i kadry w organizacjach pozarządowych”
(13.06.2017)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatny warsztat dot. księgowości i kadr w organizacjach pozarządowych.

 Zakres warsztatu to m.in.: zasady rachunkowości dla jednostek nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą, plan kont i polityki rachunkowości w organizacji, zwolnienia podatkowe organizacji NGO w podatkach dochodowych, koszty działalności organizacji pozarządowej (koszty statutowe, koszty administracyjne), źródła finansowania w NGO – przychody dla organizacji, obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych, w tym: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, CIT-8, CIT8O, odpłatna działalność statutowa a działalność gospodarcza, ważne terminy w księgowości i podatkach, organizacja i prowadzenie kadr w organizacji pozarządowej, obowiązki względem ZUS/US, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rodzaje umów- o pracę, dzieło, zlecenie, dokumentowanie czasu pracy.

TERMIN: 30 czerwca – 1 lipca 2017 (piątek-sobota)
GODZINA:  9.00 – 16.00
MIEJSCE: Zespół Szkół Społecznych w Wałbrzychu, ul. Malczewskiego 22.

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 czerwca 2017 r.

Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową.

 Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego. Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674 e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl  


Zapraszamy na konsultacje
(28.03.2017)

30 marca 2017 r. w godzinach  od 12.00 do 16.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w sali nr 226 II piętro odbędzie się doradztwo dla organizacji pozarządowych prowadzone przez Pana Waldemara Weihsa Prezesa Fundacji "Merkury". Tematy poruszane podczas doradztwa to m.in. jakie i kiedy organizacja musi zrobić sprawozdania, istotne zmiany w umowach zleceniach i o dzieło, zasady pozyskiwania 1%, ochrona danych osobowych, jak przygotować się do walnego zebrania, na czym polega działalność statutowa nieodpłatna i kiedy możemy prowadzić działalność statutową odpłatną. 


Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
(28.03.2017)

Na terenie województwa dolnośląskiego trwają konsultacje organizacji społecznych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Na spotkaniu będzie możliwość poruszenia i wspólnego zdefiniowania najważniejszych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu.

Konsultacje będą odbywały się w Bogatyni, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku, Świdnicy, Legnicy, Wrocławiu. Organizacje pozarządowe z terenu gminy Strzegom zapraszamy 28 marca o godz. 10.00 do Starej Kopalni w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 oraz 29 marca o godz. 10.30 do Świdnicy, gdzie spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18.

Na spotkanie można się zgłosić:

za pośrednictwem formularza: https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=DolnySlask
mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl 
lub telefonicznie: (22) 55 17 944. 


Zaproszenie
(22.03.2017)

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Świdnickiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.00. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, sala 225, I p. Podczas spotkania Rada Powiatowa przedstawieni zakres działania, swoje możliwości i zapozna się z potrzebami organizacji pozarządowych. Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr tel. 74/85-00-439 lub e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl 

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Do 5 kwietnia trwa nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu WD nr 3430/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz dołączając oświadczenia kandydata i imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikami nr 2 i nr 3 do ww. uchwały. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na karcie zgłoszenia. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,37740,idmp,14,r,r Informacji w sprawie udzielają: Renata Pędziwiater,  tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl i Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl 

Informacja z OWES Wałbrzych – bezzwrotne dotacje

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu w ramach projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” oferuje bezzwrotną dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz w Spółdzielniach Socjalnych. Wysokości bezzwrotnej dotacji – nawet 120 tyś. zł. z przeznaczeniem na zakup środków trwałych potrzebnych do utworzenia miejsca pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu: 74 848 01 00 lub mailowo: michal@dowes.pl  lub andrzej.dowes@gmail.com 

Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla ngo

Informujemy, że zmianie uległy godziny otwarcia Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych. Od marca punkt czynny jest w poniedziałki i w czwartki w godz. 9.00-14.00. Zainteresowanym podajemy adres: Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych  ul. Walońska 3-5 (pok.725 - VII piętro), 50-413 Wrocław; tel. 71 770 41 92 czynny tylko w godzinach pracy punktu konsultacyjnego. Zapisy na doradztwo telefoniczne i osobiste:
ul. Walońska 3-5 (pok.701a - VII piętro) w godzinach pracy UMWD; tel. 71 770 40 76
e-mail: konsultacje_ngo@dolnyslask.pl 

 

ROK 2016


Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych
(05.12.2016)

8 grudnia o godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbędzie się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych (sala 226, II piętro). Podczas forum omówiony zostanie temat innowacji społecznych, uczestnicy dowiedzą się jak wypracować innowacje społeczne (warsztat). Ponadto zostanie przedstawiona nowa oferta zadania publicznego. Będzie można także skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie wypracowania innowacyjnych pomysłów oraz pisania projektów na nowej ofercie. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6.12.2016 r. (wtorek) pod numerem tel. 74/85-00-439 lub na adres e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl 

Szkolenie w Świdnicy
Starostwo Powiatowe w Świdnicy wraz z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie szkoleniowe w Świdnicy. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) i odbędzie się 14 grudnia o godz. 10.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33, sala nr 1, parter. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl tel. 74/85-00-439 do dnia 12.12.2016 r.


Zaproszenie do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej subregionu wałbrzyskiego"
(09.11.2016)

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej subregionu wałbrzyskiego", współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 na terenie subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych oraz ząbkowicki.

Cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez Podmioty Ekonomii Społecznej składa się z trzech dwudniowych warsztatów stacjonarnych.

Cykl warsztatów dedykowany jest głównie dla funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje), jak i osób fizycznych zainteresowanych podjęciem aktywności ekonomicznej w formie działalności odpłatnej lub gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej.

Tematyka warsztatów obejmować będzie:

 1. Warsztat - "Zarządzanie, planowanie strategiczne delegowanie, prowadzenie
  działalności ekonomicznej w Podmiotach Ekonomii Społecznej" - 2 dni po 7 godzin
  zegarowych, łącznie 14 godzin
 2. Warsztat - "Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności ekonomicznej
  w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe
  oraz marketingowe)" - 2 dni po 7 godzin zegarowych, łącznie 14 godzin
 3. Warsztat - "Biznesplan działalności odpłatnej lub gospodarczej w Podmiotach
  Ekonomii Społecznej, marketing i sprzedaż (zasady konstrukcji i pisania
  biznesplanów, proces generowania produktów)" - 2 dni po 7 godzin zegarowych,
  łącznie 14 godzin

Terminy warsztatów:

 1. 1 warsztat - 26 i 27 listopada 2016 roku
  2 warsztat - 10 i 11 grudnia 2016 roku
  3 warsztat - 7 i 8 stycznia 2017 roku

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
74 848 01 00 lub 536 207 542 lub na adres mailowy andrzej@dowes.pl  lub michal@dowes.pl 


 

Bezpłatne szkolenia ZUS-u
Dla mieszkańców i organizacji pozarządowych
(04.11.2016)

Wałbrzyski Oddział ZUS zaprasza do udziału w nieodpłatnych szkoleniach w siedzibie oddziału przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu. Terminy i tematy szkoleń :

 1. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - w programie zajęć m.in. zmiany obowiązujące od stycznia 2016 r. m.in. w umowie zlecenia od 2016 r. Szkolenie odbędzie się 8 listopada 2016 r. w budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu, sala 250, II piętro, w godz. 10.00-12.00
 2. Internaktywny Płatnik Plus – w programie zajęc m.in. zmiany wprowadzone w Płatniku10.01.001, Płatnik 10.01.001 a Interaktywny Płatnik Plus, przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika.. Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2016 r. również w budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu, dala 250, II piętro, w godz. 10.00-13.00

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prowadzone są zapisy na szkolenia. Zgłoszenia należy wysyłać na adres monika.bisek-graz@zus.pl 


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Wałbrzychu
(28.10.2016)  

W imieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujemy, że 8 listopada w godz. 10.00-15.00 w Wałbrzychu (Ratusz, Pl. Magistracki 1, sala 26 II p.) odbędzie się bezpłatne szkolenie do organizacji pozarządowych z nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych.

Szkolenie zostanie zorganizowane w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zgłoszenia na spotkanie szkoleniowo-informacyjne należy przesłać na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

Szczegółowy program:  

 • 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników

 • 10.15 – 10.30 Powitanie  i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

 • 10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 1

 • 12.00 – 12.15 Przerwa  

 • 12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Jolanta Kluba cz. 2

 • 13.30 – 13.45 Przerwa  

 • 13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 • 14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie
  Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Strzegom.


V Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016 
(28.10.2016)  

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w: V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 26 listopada 2016 na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Krzyżowa k. Świdnicy

Targi mają na celu promocję dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracje sektora publicznego i pozarządowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Liczymy, że z Waszą pomocą wydarzenie będzie 
DNIEM SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!

Nabór organizacji i podmiotów trwa do 10 listopada 2016 r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.dfop.org.pl 

Do 15 listopada lista wszystkich zakwalifikowanych organizacji i podmiotów zostanie zamieszczona na stronie: www.dfop.org.pl 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Targów dostępnym na stronie www.dfop.org.pl 

Szczegółowe informacje: Jakub Walburg | jakub.walburg@dfop.org.pl 


Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencja 2016-2019
(05.09.2016)

PLIKI DO POBRANIA: 


Program współpracy z NGO na lata 2016-17 
(15.05.2015)


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017.

PLIKI DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017.

PLIKI DO POBRANIA:


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Burmistrz Strzegomia informuje, że został wydłużony termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe propozycji do programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017. Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 31 lipca na specjalnie opracowanym formularzu na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Funduszy Europejskich
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub na adres e-mail: magdalena.kuczynska@strzegom.pl 

Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram prac nad przygotowaniem "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017"

 

Termin

Działanie

do 31.05.2015

Umieszczenie na stronie internetowej informacji o przystapieniu do prac nad Programem wraz z formularzem zgłaszania propozycji

do 31.07.2015

Zbieranie propozycji do Programu

do 31.08.2015

Opracowanie projektu Programu

do 15.09.2015

Konsultacje społeczne projektu Programu zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

do 15.10.2015

Analiza propozycji złożonych do projektu Programu  w ramach konsultacji społecznych

do 30.10.2015

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Programu oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez uprawnione podmioty podczas prac nad Programem wraz z ich analizą

do 30.11.2015

Przekazanie do Biura Rady projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez uprawnione podmioty podczas prac nad Programem wraz z ich analizą

do 30.11.2015

 

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2019"

do 30.11.2015

Zamieszczenie na stronie internetowej protokołu z konsultacji społecznych Programu oraz uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2019"

 


Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2017". 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa, a w szczególności organizacje pozarządowe, do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu projektu ww dokumentu.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 30 czerwca na specjalnie opracowanym formularzu na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Funduszy Europejskich
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub na adres e-mail: magdalena.kuczynska@strzegom.pl 

Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2017", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


PLIKI DO POBRANIA:
KONSULTACJE SPOŁECZNE
(28.07.2016)

Konsultacje społeczne projektu uchwały z dnia 27.07.2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu

PLIKI DO POBRANIA:


      

Projekt „ Tradycja łączy pokolenia” złożony przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał dofinansowanie z  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych, poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń.

Projekt kierujemy do 2 pokoleń (seniorów i juniorów) zamieszkujących 3 powiaty Dolnego Śląska – powiat świdnicki, wałbrzyski i dzierżoniowski. Planujemy objęcie wsparciem co najmniej 165 osób, w tym uczestnictwo 120 seniorów w wieku 60 +oraz 45 przedstawicieli osób do 35 roku życia.

Zakłada on wzajemne oddziaływanie i uczenie się, stąd działania zaplanowane obejmują m.in. warsztaty, wyjazdy edukacyjne, konferencje szkoleniowe.

Do 31 grudnia 2016 r. zrealizujemy 6 modułów:

1.„Piękniejemy z wiekiem”
2.„Ocalić od zapomnienia”
3.„Moja historia – wczoraj i dziś”
4.„Maxi KAZ- kultura, aktywność i zdrowie”
5.„Przygotowanie do wolontariatu”
6.Tradycja łączy pokolenia – smaki dzieciństwa”

Zorganizujemy Wystawę „Moja historia” , wspólne obchody Dnia Seniora oraz Wigilię Międzypokoleniową a także wydamy Pamiętnik ze wspomnieniami Seniorów, będący żywym przykładem na mozaikę międzykulturową jaką jest nasz region dzięki biografiom Seniorów.

Proponujemy :

 • cykl warsztatów fotograficznych i dziennikarskich z elementami obsługi komputera a także warsztatów przewodnickich po mieście i okolicy
 • spotkania z ekspertami z zakresu żywienia, zdrowia i urody, komunikacji międzypokoleniowej a także m.in. z psychologiem
 • wycieczki krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich zamków i ogrodów
 • spacery krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich uzdrowisk
 • spotkania „Ze sztuką na Ty” oraz wyjazdy do muzeów i obiektów sakralnych
 • warsztaty dla Seniorów „Przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego”
 • warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa”

Zapraszamy także osoby w wieku 60 + oraz osoby do 35 roku życia do przeżycia wspólnego spotkania, podczas którego Seniorzy podzielą się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, opowiedzą własną historię oraz historię miejsc, tradycji, smaków które pamiętają z dzieciństwa. Efektem tego spotkania będzie udokumentowanie historii osób, ich losów a także wspomnień dla przyszłych pokoleń i  stworzenie Pamiętnika „Ocalić od zapomnienia”. Chcemy uchwycić i zachować mozaikę wielokulturową dla kolejnych pokoleń Dolnoślązaków.
Projekt trwa od sierpnia do grudnia 2016 i jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty projektu „Tradycja łączy pokolenia” .
W dniach 12-13 września w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” w ramach projektu organizujemy konferencję inaugurującą dot. komunikacji międzypokoleniowej i procesów- jak pięknieć z wiekiem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Tradycja łączy pokolenia” jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie www.krzyzowa.org.pl w zakładce ASOS.
Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Przepiórska pod numerem telefonu 797993698 lub mailowo alicja@krzyzowa.org.pl

Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne, zapewniamy zorganizowany dojazd, poczęstunek, zespół doświadczonych ekspertów oraz dobrą atmosferę w otoczeniu zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Krzyżowej.

 


Ważne dla organizacji pozarządowych
(10.05.2016)

Od 10 maja br. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” należy składać na nowym wzorze.

– To bardzo ważna informacja dla naszych organizacji pozarządowych – podkreśla Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, ponieważ nastąpiły istotne zmiany dotyczące sposobu przygotowywania nie tylko ofert, ale i sprawozdań w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy.

Nowy wzór oferty wprowadza szereg uproszczeń, a organizacja jest zobowiązana do podania tylko kilku kluczowych informacji m.in. w obszarze danych oferenta, zakresu rzeczowego zadania, zakładanych rezultatów i kalkulacji kosztów.
Szczegółowych informacji na temat wprowadzonych zmian udziela Zespół Bezpieczeństwa, profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu tel. 74/856 05 66, parter, pok. 12.

 


Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 
(05.05.2016)

Potrzeba nam!

Trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. Potrzebujemy osób chętnych, zaangażowanych społecznie i aktywnych.

Osoby mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Praca komisji konkursowej polega na opiniowaniu ofert składanych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Burmistrza Strzegomia. – Celem naboru jest aktualizacja naszej bazy kandydatów na członków komisji konkursowych – informuje Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, przesłać drogą elektroniczną na adres strzegom@strzegom.pl  lub faksem pod numerem 74/ 856 05 16 do dnia 30 maja br. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu tel. 74/ 856 05 66, parter, pok. 12.
MKs 

PLIK DO POBRANIA:

 


Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym – szkolenie

24 lutego o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych „Co każdy powinien wiedzieć nt. zmiany przepisów prawnych dla organizacji pozarządowych”, które poprowadzą przedstawiciele Fundacji Merkury z Wałbrzycha. Zakres tematyczny szkolenia obejmie tematykę nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych i m.in. bardzo ważne zmiany dla organizacji pożytku publicznego dotyczące 1%. Zgłoszenia przyjmuje Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy tel. 74 85-00-439 do dnia 23 lutego br. włącznie.


Aktywny Dolny Śląsk

W dniu 22 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. budżetu sportowo-turystycznego “Aktywny Dolny Śląsk”.

Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w tym również przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Strzegom. Więcej informacji http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/aktualnosci/artykul/aktywny-dolny-slask-budzet-sportowo-turystyczny/ 
 


FIO 2016

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015.

 Planowany termin naboru ofert to 21 dni. W związku z tym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510. Osoby chętne powinny wysłać zgłoszenie do 28 sierpnia na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ROK 2015


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu 
(09.11.2015)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" w Strzegomiu (ul. Kościuszki 2, sala herbowa), będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 20 listopada 2015 r. (piątek) w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej "Karmel", ul. Kościuszki 2, sala herbowa, w godzinach 10.00-13.00.

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

 


 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok 
(30.07.2015)

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok

Burmistrz Strzegomia informuje, że na stronie www.strzegom.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzegom.pl zakładka "Konsultacje społeczne") oraz
w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 5) udostępniono do wglądu projekt Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok (kod identyfikacyjny dokumentu: F9A8F0D5-D0BC-4AEE-BEBF-94D5797ED193).

Zachęcamy w szczególności mieszkańców Strzegomia oraz lokalne organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Zasad. Istnieje możliwość wniesienia uwag i propozycji odnośnie treści zasad w terminie do 18 sierpnia 2015r. (wtorek) do godz. 16.30.

Uwagi i propozycje można składać:

 1. pisemnie osobiście w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
  w Strzegomiu (parter, pok. nr 15);

 2. pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Miejski w Strzegomiu
  Rynek 38
  58-150 Strzegom
  (decyduje data wpływu do urzędu);

 3. drogą elektroniczną na adres strzegom@strzegom.pl (w tytule wiadomości należy wpisać "Budżet obywatelski 2016 - uwagi").


PLIKI DO POBRANIA:


 


„Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek”

Jeszcze do dnia 15.08.2015 r. można zgłaszać projekty w ramach konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”.

Konkurs ten organizowany jest od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem konkursu  jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje następujące kategorie:

 1. „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
 2. „Kultura i Sztuka”  –  kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
 3. „Sport” –  kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu;
 4. „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
 5. „Życie Zawodowe” –  kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Konkurs organizowany jest przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „TĘCZA” w Oławie. Zgłoszenia kandydatek do konkursu należy składać do dnia  15 sierpnia 2015 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Lady D.” wraz ze wskazaniem kategorii konkursu. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są: jednostki administracji rządowej; jednostki administracji samorządowej ;organizacje pozarządowe, media; osoby fizyczne; placówki edukacyjne.

Więcej informacji na stronie www.mspdion.org.pl 


Tu mieszkam, tu zmieniam

Trwa II edycja konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Jeśli masz ciekawy pomysł na to co i jak zmienić w swoim otoczeniu – pisz! Kwoty grantów wynoszą: 25 nagród po 10 000,00 zł; 50 nagród po 7 000,00 zł; 225 nagród po 4 000,00 zł. Organizatorzy przewidzieli następujące obszary wsparcia:

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia,
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych,
 • współpraca między organizacjami

Termin zgłaszania pomysłów mija z dniem 26 lipca 2015 r. Zgłoszeń można dokonywać poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl. Udział w konkursie może wziąć każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej instytucji posiadającej osobowość prawną np. fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, czy parafii.


Na Dobry Początek – rusza nabór!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.

 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.

 • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!” powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu.

Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl

Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ¬programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. W 2014 roku Fundacja BGK w ramach programu  „Na dobry początek!”,  nagrodziła 42 projekty edukacyjne, których wartość wyniosła ponad pół miliona złotych, w tym 353 tysiące zł dofinansowania.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Gajek
Fundacja BGK
tel: 22 522 93 75
e-mail: agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl 
www.fundacjabgk.pl  

Komunikat: UMWD we Wrocławiu


"Środa z Funduszami" - zaproszenie na spotkania informacyjne

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na spotkania informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami" . Spotkania będą dotyczyły wsparcia dla organizacji pozarządowych na projekty związane z aktywizacją zawodową i społeczną.

Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej.

Spotkania odbędą się:

 • we Wrocławiu: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Wybrzeże Słowackiego 12-14, pokój 300)

 • w Jeleniej Górze: w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (pl. Ratuszowy 32/32a)

 • w Legnicy: w siedzibie Letia Business Center (ul. Rycerska 24)

 • w Wałbrzychu: w siedzibie Urzędu Miejskiego (pl. Magistracki 1, sala 26).

Spotkania odbędą się 1 lipca 2015 r. Początek wszystkich spotkań o godzinie 10.00.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Rekrutacja na spotkania od 17 czerwca 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału w spotkaniach należy przesyłać drogą elektroniczną na wskazane niżej adresy:

 • spotkanie we Wrocławiu: pife@dolnyslask.pl 
  Informacje na temat spotkania pod numerem telefonu: 71 776 94 50, Infolinia: 801 700 008

 • spotkanie w Jeleniej Górze: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl 
  Informacje na temat spotkania pod numerem telefonu: 75 76 49 466, 75 75 24 942

 • spotkanie w Legnicy: pife.legnica@dolnyslask.pl 
  Informacje na temat spotkania pod numerem telefonu: 76 723 54 80; 76 723 54 81 

 • spotkanie w Wałbrzychu: pife.walbrzych@dolnyslask.pl 
  Informacje na temat spotkania pod numerem telefonu: 74 66 55 172; 74 66 55 173

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Programu współpracy z NGO na lata 2016-17 

Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2017". 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa, a w szczególności organizacje pozarządowe, do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu projektu ww dokumentu.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 30 czerwca na specjalnie opracowanym formularzu na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Funduszy Europejskich
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub na adres e-mail: magdalena.kuczynska@strzegom.pl 

Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2017", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


PLIKI DO POBRANIA:


 


Krzyżowa zaprasza

26 maja w Krzyżowej (gm. Świdnica) odbędzie się konferencja panelowa i targi dla organizacji pozarządowych.

Będzie to bardzo dobra okazja do zaprezentowania się i nawiązania współpracy z innymi organizacjami i wymiany pomysłów. W ramach konferencji odbędą się 3 panele dyskusyjne:

 1. panel: „Nowe możliwości finansowania w perspektywie 2014-2020  Erasmus plus" - prowadzenie Iwona Machoń - Pluszczewska (Fundacja Krzyżowa)

 2. panel: „Obowiązki NGO wobec GIODO w świetle nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych." - prowadzenie Agnieszka Żak (kancelaria prawnicza LEX )

 3. panel: „Możliwości partnerstwa międzysektorowego: samorząd gospodarczy a ngo w projektach " - prowadzenie Paweł Ułaszewski (Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa).

Konferencja odbędzie się w godz. od 10.00-12.00, a targi będą trwały od godz. 11.00-14.30. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wystawienia się i zaprezentowania swojej oferty, programów działania, osiągnięć i planów. Organizatorzy zapewniają bezpłatne stoiska wystawiennicze, możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, dobrą atmosferę współpracy oraz poczęstunek. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.05.2015 r. na adres alicja@krzyzowa.org.pl

 


PLIK DO POBRANIA:Przyjedź na szkolenie

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu zapraszają chętne organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 21-22 maja w Wałbrzychu. Podczas spotkania uczestnicy będą pracowali nad standardami działania Rad Pożytku i współpracy z organizacjami pozarządowymi, a efektem będzie stworzenie uchwały RDPPP o wdrożeniu standardów. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby chętne proszone są o wysłanie potwierdzenia zgłoszenia na adres: magdalena.kuczynska@strzegom.pl  do dnia 18 maja 2015r.

Program szkolenia

DZIEŃ I – 21 maja 2015 r.

14:00

15:00

obiad

 

15:00

17:00

zajęcia

Model współpracy – miejsce RDPP i jej funkcja w rozwoju współpracy pozarządowo – publicznej przez pryzmat modelu

17:00

17:15

przerwa 

 

17:15

19:45

zajęcia

Praca nad standardami działania Rady - przegląd dokumentów, analiza dotychczasowych doświadczeń i tworzenie rekomendacji 

 

20:00

kolacja

 

Dzień II – 22 maja 2015 r.

07:30

08:30

śniadanie

 

08:30

11:00

zajęcia

Praca nad standardami - kontynuacja

11:00

11:15

przerwa

 

11:15

14:30

zajęcia

Praca nad standardami - kontynuacja

14:30

15:00

obiad

 

 


Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015

Serdecznie zapraszamy strzegomskie organizacje pozarządowe do udziału w IV edycji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych. Targi odbędą się 24 maja na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu. 

Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.  Organizatorami Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 są: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”.


Bezpłatne doradztwo dla NGO

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych burmistrz Strzegomia informuje, że w Strzegomiu odbędzie się dzień bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych.

We wtorek, 21.04.2015 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" w sali herbowej w godz. 15.00-16.30 na organizacje pozarządowe będą czekali specjaliści z inkubatora NGO z Fundacji Krzyżowej. W ramach bezpłatnego doradztwa wszystkie osoby chętne będą mogły skorzystać z porad m. in. z zakresu pozyskiwania środków oraz tworzenia projektów. W programie przewidziano także doradztwo indywidualne z prawnikiem dotyczące kwestii indywidualnych organizacji.

Zapraszamy.

Magdalena Kuczyńska

 


Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobry projekt?”

Centrum NGO Stara Kopalnia prowadzone przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatny warsztat dot. budowania projektów społecznych, który odbędzie się 7 maja 2015 w Wałbrzychu.

Zakres tematyczny warsztat to m.in.: kluczowe elementy projektu, opis problemu, formułowanie celów projektu, odbiorcy działań, szczegółowy opis działań projektowych, formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie, harmonogram projektu, tworzenie budżetu projektu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz wyżywienia. Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://docs.google.com/a/rcwip.pl/forms/d/1SDB46uaN4MeIQJhnf14Pi9A2JW_dda1ru4_ydvaUsdI/viewform 


Dolnośląski Kongres Obywatelski

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Jagniątków”, Fundacją „Merkury”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Dolnośląską Federacją Profilaktyki Uzależnień „Ślęża” w partnerstwie z Klastrem Przedsiębiorstw Społecznych oraz Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” zapraszają do udziału w Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim, organizowanym w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Krzyżowej (gmina Świdnica). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2015 r. na adres anna.bogucka@dfop.org.pl lub faksem na nr 71 793 23 24. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Federacji pod nr 71 793 23 24. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

PLIK DO POBRANIA:


Jedź na bezpłatne szkolenie! 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Starostwo Powiatowe w Świdnicy  oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe  z powiatu świdnickiego na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w Krzyżowej (gm. Świdnica). 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek kawowy, catering, materiały oraz nocleg podczas szkolenia dwudniowego. Koszt dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Tematy: szkolenie jednodniowe (31 marzec 2015 r.) - źródła i możliwości pozyskiwania środków  na działania organizacji pozarządowych; szkolenie dwudniowe (9-10 kwiecień 2015 r.) - aspekty prawne oraz zagadnienia finansowo-księgowe w organizacjach pozarządowych (odpowiedzialność Zarządu w NGO, obowiązki sprawozdawcze, obowiązki podatkowe, polityka finansowa, zakładanie planu konta w organizacji pozarządowej)
Zapraszamy zainteresowane organizacje/ członków organizacji do kontaktu i zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres alicja@krzyzowa.org.pl 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych

 • na szkolenie jednodniowe do 23.03.

 • na szkolenie dwudniowe do 02.04.

PLIKI DO POBRANIA:


Ważna informacja dla strzegomskich NGO-sów
Powiedz „tak”!

W ramach projektu „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim" w dniu 30 marca br. w Strzegomiu odbędzie się doradcze spotkanie doradczo- konsultacyjne dotyczące współpracy strzegomskich organizacji pozarządowych z samorządem.

Do Strzegomia przyjadą specjaliści z Fundacji „Krzyżowa”, a celem spotkania będzie omówienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jej jakości i wzajemnych  oczekiwań. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Żak - ekspert, prawnik, prezes organizacji pozarządowej i Alicja Przepiórska – koordynator inkubatora NGO przy Fundacji „Krzyżowa”. Podczas spotkania strzegomskie organizacje będą miały możliwość zgłaszania potrzeb szkoleniowych w celu doboru najbardziej odpowiednich tematów szkoleń, w których będą mogły wziąć udział nieodpłatnie w Krzyżowej. Organizacje pozarządowe poznają zakres oferty inkubatora. Organizacjom pozarządowym przedstawiona zostanie oferta wsparcia inkubatora dla strzegomskich NGO’sów. – Spotkanie umożliwi pozyskanie informacji, które będą wykorzystane dla wzajemnej współpracy. Z naszego punktu widzenia spotkanie to jest bardzo istotne, pozwoli nam po pierwsze dotrzeć do organizacji, zdiagnozować ich potrzeby i oczekiwania, a po drugie zachęcić Państwa do korzystania z naszej oferty – informuje Alicja Przepiórska, specjalista ds. projektów unijnych Fundacji „Krzyżowa”. W imieniu gospodarza spotkania Burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty zapraszamy

30 marca o godz. 16.00 do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I p., sala konferencyjna.

M. Kuczyńska


DFOP informuje

W związku z zakończeniem realizacji przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych projektu „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych”, DFOP zachęca do zapoznania się z poradnikami dotyczącym konsultacji społecznych – poradnikiem Dobrych Praktyk oraz poradnikiem Konsultacji Społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu. Celem działań było wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych wśród organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu korzystania z aktywnych metod i technik konsultacji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradników.

PLIKI DO POBRANIA:


Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2015 roku, o godzinie 12:00. Zasady konkursu, wzór formularza wniosku wraz z instrukcją wypełniania oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy znajdują się pod adresem http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1879

Program Liderzy PAFW

Jeśli prowadzisz aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lata, dostrzegasz potrzeby zmian w środowisku i angażujesz innych, by je przeprowadzić, chcesz wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość, masz gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w Programie kalendarz X edycji zgłoś się do Programu Liderzy POLSKO-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW).Aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.liderzy.pl i dołączyć dwa listy rekomendacyjne. Termin zgłoszeń mija 8 marca 2015r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Paulina Książek, Agnieszka Szelągowska
tel.: 510 078 760, 22 556 82 58 (w godz.: 9:30-17:00)
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl  


Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2015

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40.000 zł na projekty trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00. Zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcja wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl  w zakładce aktualności.


Konkurs FIO 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO 2015). Udział w konkursie mogą wziąć m. in. organizacje pozarządowe związki stowarzyszeń, fundacje, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60.000.000,00 zł.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: " Aktywne społeczeństwo"; "Aktywni obywatele"; "Silne organizacje pozarządowe". Maksymalny czas realizacji projektu dla tzw. projektów "jednorocznych": od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., natomiast dla tzw. projektów "dwuletnich": od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów "jednorocznych": od 10 tys. zł. do 100 tys. zł; dla projektów "dwuletnich": od 20 tys. zł. do 200 tys. zł Oferty można składać w terminie do dnia 19 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

 

POZOSTAŁE LATA


Tu mieszkam, tu zmieniam

Bank Zachodni WBK rozpoczął ogólnopolski konkurs skierowany do społeczności lokalnych. 305 najlepszych pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. 

Do 23 listopada poprzez specjalną aplikację na stroniewww.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam  można zgłaszać projekty zmian w przestrzeni publicznej. Autorami wniosków mogą być: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy Ochotnicza Straż Pożarna. Pomysł może zgłosić każdy, musi tylko namówić jedną z instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Wnioski można składać w następujących obszarach wsparcia: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, poprawa jakości życia, zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego, budowa wspólnot międzypokoleniowych, współpraca między organizacjami.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam 


Wsparcie dla NGO z UE na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkie podmioty III sektora do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pod hasłem "Unijna środa dla przedsiębiorczych- wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020", które odbędzie się 29 października 2014 r. w Wałbrzychu. 

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny w Wałbrzychu, a tematem spotkania będą możliwości wsparcia potencjału organizacji pozarządowych oraz dofinansowania z funduszy europejskich na lata 2014-2020 działań realizowanych przez organizacje pozarządowe m.in. w obszarze edukacji, aktywizacji i integracji społecznej, ochrony środowiska, kultury. Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w godzinach 9.00- 11.45 w siedzibie Urzędu Miasta w Wałbrzychu (Plac Magistracki 1, Ratusz Miejski, sala nr 26). Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl  do dnia 27.10.2014 r. - ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 7466 55 172.

PLIK DO POBRANIA:

 


Konkurs dla organizacji pozarządowych w gminie Strzegom
„Lider NGO 2014”

PLIK DO POBRANIA:


Masz problem z prowadzeniem księgowości w swojej organizacji?

Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, zapraszamy Państwa w imieniu Fundacji „Umbrella” na cykl bezpłatnych szkoleń „Podniesienie standardów prowadzenia księgowości w NGO na Dolnym Śląsku". Termin: 2 października – 6 grudnia 2014 r. we Wrocławiu.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń. Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT. Wśród uczestników cyklu szkoleń rozdamy 4 programy księgowe REWIZOR GT. Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu w terminie: 2 października – 6 grudnia 2014 r. Szczegóły pod adresem: http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/1009521.html  Zapisy trwają do dnia 21.09.2014r. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


OdDOLNY ŚLĄSK

Rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”. OdDOLNY ŚLĄSK jest częścią ogólnopolskiego systemu wsparcia dla oddolnych inicjatyw obywatelskich, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to szansa na pozyskanie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć społecznych przez osoby i podmioty, które na co dzień mają ograniczone możliwości uzyskania takiej pomocy. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

PLIK DO POBRANIA:


Zaproszenie dla członków strzegomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniach od 3-5 października w Opolu odbędzie się II Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie będzie miało charakter 3-dniowej wyjazdowej sesji, podczas której wspólnie będziemy pracować i dyskutować na temat Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas II Międzyregionalnego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego zostanie podpisany list intencyjny, który ma na celu zawiązanie współpracy pomiędzy RDPP z terenu 4 województw łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego. Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i nawiązania ciekawych znajomości. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.09.2014 roku na adres mailowy d.malolepsza@ocwip.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który realizowany jest na terenie 4 województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W projekcie z terenu Dolnego Śląska udział biorą przedstawiciele strzegomskiej i wałbrzyskiej Rady Pożytku.


Jak pozyskać środki i rozpocząć działalność gospodarczą i odpłatną?

W imieniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji "Merkury" serdecznie zapraszamy strzegomskie organizacje pozarządowe do udziału w dwudniowym warsztacie tematycznym, który odbędzie się w dniach 22-23 września 2014r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak rozpocząć działalność gospodarczą lub nieodpłatną  statutową przyjdź i weź udział w dwudniowym bezpłatnym warsztacie. Podczas warsztatów podejmowane będą m.in. następujące zagadnienia: pozyskiwanie środków na działania organizacji, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza, biznes plan – zasady tworzenia. Adresatami warsztatów są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość, którzy nie skorzystali do tej pory ze wsparcia w ramach projektu. Udział w cyklu jest bezpłatny. Aby zgłosić się należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 12 września 2014 r. wybierając jedną z trzech możliwości: mailem na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl,  lub pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319 lub faksem na nr 71 793 23 24. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 71 793 23 24 oraz na stronie internetowej www.dfop.org.pl.   


Pokaż się z dobrej strony

W imieniu lidera projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszamy przedstawicieli i organizacji pozarządowych  na szkolenie Budowanie pozytywnego wizerunku współpracy partnerów”, które odbędzie się 23 września w Jaworze. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się co zrobić, aby organizacja lepiej współpracowała z samorządem lokalnym, jak  poprawić wizerunek współpracy, co czyni współpracę efektywniejszą i przyjemniejszą oraz na jakich  płaszczyznach można współpracować. Głównym celem szkoleń jest stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę doświadczeń, wiedzy, wzajemne uczenie się oraz przełamywania stereotypów i rutynowego myślenia w kontekście współpracy samorządów lokalnych i NGO.

Podczas  szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:

 • Po co współpraca?

 • Przełamywanie stereotypów i rutynowego myślenia

 • Możliwe płaszczyzny współpracy

 • Program współpracy jako element współdziałania na rzecz lokalnej społeczności

 • Konsultacje społeczne – jak mogą pomóc w relacjach władza - NGO/obywatele.

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5, Jawor

Data: 23.09.2014 ( wtorek) godzina: 9.00, Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie zapewniają przejazdu uczestnikom szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  17 września 2014r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: katarzyna.cirog@dfop.org.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.  W szkoleniu mogą  wziąć udział przedstawiciele samorządu lokalnego, w szczególności osoby które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Załącznik:

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu  „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych”. Projekt jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (Lider) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Partner). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.


 

Zaproszenie na cykl spotkań
18.08.2014 r.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje cykl 9 spotkań „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które się odbędą pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”.

W związku z powyższym zapraszamy prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w wybranym Forum, w zależności od preferowanego terminu i miejsca. Fora odbędą się w następujących miastach Dolnego Śląska, w poniższych terminach:

 1. Jelenia Góra – 29 września (poniedziałek),

 2. Wałbrzych – 30 września (wtorek),

 3. Oława – 1 października (środa),

 4. Góra – 2 października (czwartek),

 5. Wrocław – 3 października (piątek),

 6. Zgorzelec – 6 października (poniedziałek),

 7. Kłodzko – 7 października (wtorek),

 8. Strzelin – 8 października (środa),

 9. Milicz – 9 października (czwartek).

Agenda spotkań:

 • 9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

 • 9.30 – 11.00 – I część prelekcji

 • 11.00 – 11.30 – przerwa

 • 11.30 – 13.00 – II część prelekcji

 • 13.00 - 13.30 – przerwa

 • 13.30 – 14.15 – III część prelekcji

 • 14.15 – 15.00 – dyskusja i zakończenie

Organizator nie zapewnia cateringu. W załączeniu program Forum oraz formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można przesyłać na adres: monika.sobolewska@umwd.pl lub przekazywać telefonicznie pod nr 71 770 40 76. Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon oraz e-mail. O zakwalifikowaniu na Forum zdecyduje kolejność zgłoszeń. Państwa zgłoszenia na wybrane Forum przyjmujemy do dnia 24 września 2014 r. 25 września 2014 r. otrzymają Państwo informację zwrotną w sprawie zakwalifikowania na Forum wraz z informacją o dokładnym adresie spotkania.


PLIK DO POBRANIA:


 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2014-2016
18.08.2014 r.

W październiku 2014 roku dobiega końca kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2012-2014.

W obecnym czasie demokratyczny samorząd nie może istnieć i rozwijać się bez aktywnego udziału jego mieszkańców i organizacji pozarządowych, dlatego już dziś zapraszamy Państwa do udziału w wyborach Rady Pożytku na kolejną dwuletnią kadencję.

Wybory nowego składu Rady Pożytku odbędą się podczas III Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych dnia 19 września 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej Karmel (w godzinach popołudniowych).

W związku z powyższym prosimy o wytypowanie spośród członków Państwa organizacji jednego delegata, który będzie reprezentował organizację podczas zebrania delegatów. W trakcie zebrania delegaci wybiorą spośród siebie czterech przedstawicieli organizacji, który wejdą w skład Rady Pożytku nowej kadencji.

W celu wskazania delegata należy:
1) wypełnić załączony formularz zgłoszenia delegata,
2) podpisać formularz zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/innym rejestrze lub ewidencji,
3) dostarczyć osobiście wypełniony i podpisany formularz do Wydziału Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) lub przesłać go pocztą na adres Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Funduszy Europejskich, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 12 września 2014r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich
Rynek 38, 58-150 Strzegom (III piętro, pok. 48 i 49)
Tel. 74 856 05 64, 74 856 05 67


PLIK DO POBRANIA:


 

ZAPROSZENIE

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu wraz z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące konsultacji projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020". Spotkanie odbędzie się 4 września 2014 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu sala nr 26.

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej, a więc również Gminy Strzegom.

Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach jest bardzo ważny, ponieważ środki w ramach powyższego dokumentu będą również wykorzystywane przez sektor pozarządowy. Chętne organizacje proszone są o potwierdzenie swojej obecności do Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych telefonicznie pod nr tel. 74 665 11 11 lub mailowo rcwip@rcwip.pl 

Jednocześnie przypominamy, że uwagi z ww. dokumentem strategicznym można się zapoznać na stronach: www.strzegom.pl  i www.bip.strzegom.pl  ,skąd można również pobrać formularz zgłaszania uwag.


Spotkaj się z księgowym

W imieniu wałbrzyskiej Fundacji „Merkury” i Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu zapraszamy organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie doradcze z księgową i prawnikiem. Specjaliści udzielą Państwu odpowiedzi na pytania w zakresie księgowości. Będzie można również skorzystać z indywidualnej porady i umówić się na kolejne spotkania. Termin i miejsce spotkania: 13 czerwiec 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu, ul. Beethovena 10. Chętni proszeni są o przesłanie zgłoszenia mailem na adres: agnieszka.lech@merkury.org.pl lub faxem: 74 666 22 01 do dnia 11 czerwca 2014 r. Udział w spotkaniu i skorzystanie z porad jest bezpłatne.


Dotacje na projekty edukacyjne

Są pieniądze na projekty edukacyjne w obszarze mediów, które kładą nacisk na współpracę międzypokoleniową. Organizatorem programu jest Fundacja Evens. Organizacje mogą składać swoje wnioski do dnia 1 lipca 2014r. Wysokość przyznawanego grantu: 6 000 euro. Priorytetowo traktowane będą projekty, które: umożliwiają rodzicom zadawanie pytań, dokonywanie ocen i dyskutowanie o mediach wykorzystując perspektywę środowiska domowego, uświadamiają rodzicom, że w Internecie i w rzeczywistości obowiązują takie same reguły etyczne, pomagają rodzicom wprowadzić dzieci do świata mediów cyfrowych (smartfony, tablety, itd.), uczą zarówno rodziców jak i dzieci „mechaniki” nowych mediów oraz pomagają rodzicom zainteresować się i zrozumieć, jak dzieci korzystają z mediów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.evensfoundation.be/ 


Kto i na co zbiera?

W kwietniu br. zmieniła się ustawa o zbiórkach publicznych, której najważniejszym założeniem stała się liberalizacja dotychczasowych zasad. Jakie są najważniejsze zmiany? Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania tzw. „pozwoleń”. To nie urzędnik będzie wydawał zgodę tylko obywatel będzie rejestrował zbiórkę publiczną na ogólnodostępnym portalu internetowym (zbiórki.gov.pl) administrowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zapewni to przejrzystość organizacji zbiórek, zbierania pieniędzy, a potem ich wydawania. Ten portal umożliwi także sprawdzenie jakie zbiórki są aktualnie organizowane i zaangażowanie się chętnych obywateli nie tylko w jedną akcję, ale w kilka zbiórek. Zgodnie z nową ustawą zbiórką publiczną będzie zbieranie datków w miejscach publicznych, na przykład kwestowanie do puszek. Co więcej nowa ustawa pozwala na zbieranie pieniędzy nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także komitetom społecznym, składającym się co najmniej z 3 osób. Ponad to zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań  w prasie. Sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek będą dostępne do wglądu dla wszystkich na stronie internetowej MAiC tak, aby każdy mógł się przekonać, jak środki zostały wydatkowane. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.mac.gov.pl/zbiórki  lub bezpośrednio w ustawie (Ustawa z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Dz.U. 2014,poz. 498).


Fundusz Małych Grantów
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłosiło konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014", którego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit  w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi 20 000 zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne. Wsparcie można uzyskać na projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, motocykliści). Ostateczny termin składania wniosków: 1 czerwca 2014, a przewidywany termin składania wniosków: czerwiec 2015. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.pbd.org.pl


Promuj miejską mobilność

Organizacje pozarządowe, władze lokalne, organizacje publiczne, szkoły, uniwersytety, instytuty badawcze mogą złożyć wniosek i uzyskać wsparcie na projekty z zakresu promowania mobilności miejskiej. Środki mogą zostać przeznaczone na takie działania jak kursy nauki jazdy na rowerze, wspólne dojazdy jednym samochodem i edukacyjne zabawy dla dzieci. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska. Kampania KE poświęcona została mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym co roku w dniach od 16 do 22 września. Kampania jest finansowana w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.Średnia wysokość grantu w roku 2013 r. wynosi 7 000 euro.

Ostateczny termin składania wniosków mija z dniem 30 kwietnia 2014 r. Więcej informacji: http://dotherightmix.eu/action/about 


Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia doradczego, które oferuje Regionalny Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla Organizacji Pozarządowych działający przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD we Wrocławiu.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, telefonicznej, jak i e-mailowej. Doradcy są do dyspozycji w poniedziałki (godz. 11.00-16.00) oraz środy (godz. 8.00-13.00) przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu, piętro I, pok. 401. Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem e-mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Jeśli nie wiesz skąd pozyskać środki na działalność swojej organizacji pozarządowej, jak przygotować prawidłowo ofertę na realizację zadania publicznego - ta oferta jest dla Ciebie. Doradca odpowie na te pytania oraz na wiele innych związanych z działaniem NGO.

Uwaga! Masz wiadomość

Regionalny Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu proponuje Państwu skorzystanie z aktualnych opracowań związanych z NGO. Opracowania są efektem pracy profesjonalnych doradców i są publikowane są comiesięcznie na stronie internetowej UMWD/zakładka "Społeczeństwo Obywatelskie", a dotyczą m.in. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych czy aspektów finansowych funkcjonowania organizacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem opracowań drogą e-mailową na swoją pocztę, prosimy o informację zwrotną na adres: monika.sobolewska@umwd.pl


Czy działamy zgodnie z prawem?

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl. Jest to bezpłatna internetowa aplikacja www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować. W jednym miejscu znajdują się aktualne przepisy związane z prowadzeniem organizacji oraz przedstawiona jest lista standardów z podziałem na kategorie tematyczne. Wystarczy wybrać interesujący Państwa dział tematyczny, podać informacje o organizacji (np. forma prawna), zapoznać się ze standardami i sprawdzić wynik. Zachęcamy do korzystania i wypróbowania tej bezpłatnej aplikacji.


„zDolne NGO”

Do 15 kwietnia br. można składać wnioski w ramach III edycji konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013.

Jury będzie oceniać zakres i trwałość prowadzonych działań, oryginalność inicjatywy, pomysłowość, innowacyjność, zastosowanie ciekawych rozwiązań, poziom aktywizacji społecznej, ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz sposób ich promocji, stopień upowszechniania wiedzy na temat unii europejskiej, praw człowieka oraz wiedzy obywatelskiej, współpracę z partnerami, umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziano 13 maja podczas uroczystej gali.

Szczegółowe informacje: Marcin Spitalniak, 501-158-201
e-mail: marcin.spitalniak@fan.org.pl 


Jak otrzymać dotacje FIO?

W imieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 sali 510. W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2014. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi konkursem. W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2014 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie, na którym omówione zostaną zasady ubiegania się o dotację i prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014.

MK


Monitoring Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2012

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz kolejny przeprowadziła badanie ankietowe, którego celem był monitoring współpracy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska z organizacjami pozarządowymi. Udział w badaniu za 2012 rok wzięły w sumie 132 jednostki samorządu terytorialnego, w tym także Urząd Miejski w Strzegomiu. Wyniki badań w postaci raportu znajdą Państwo w załączniku Monitoring Współpracy 2012.

PLIK DO POBRANIA:


Bezpłatne doradztwo finansowo - księgowe dla lokalnych organizacji pozarządowych

W związku ze zgłaszanymi problemami w obszarze spraw finansowo- rachunkowych, zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do zgłoszenia udziału w bezpłatnym doradztwie finansowo-księgowym planowanym na dzień 5 listopada 2013 r. od godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Doradztwo zorganizowane będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Euro Concret z Wrocławia, przewidziane jest dla organizacji z gminy Strzegom posiadających osobowość prawną. Na zgłoszenia osób zainteresowanych czekamy do 28 października br. w Wydziale Funduszy Europejskich, Urząd Miejski w Strzegomiu tel. 074 8560 567 lub e-mailowo magdalena.kuczynska@strzegom.pl 


PLIK DO POBRANIA:

 • ZARZĄDZENIE NR 263/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 27 września 2013 r.
   
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych w Gminie Strzegom „Lider NGO 2013”


 Przedłużenie terminu konsultacji społecznych

Burmistrz Strzegomia wydłuża termin konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015.

PLIKI DO POBRANIA:


Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne zorganizowane we współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia o godz. 15.30 w Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" - sala szkoleniowa I p.

Program spotkania:

 • Projekt "Mobilne Inkubatory NGO" - kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych; szkolenia, doradztwo indywidualne, wsparcie dla NGO, spotkania, publikacje, wyjazdowe wizyty studyjne - prezes Stowarzyszenia "Euro-Concret" Magdalena Gajewska, Paulina Domagała, koordynator merytoryczny projektu, Wrocław.
   
 • "Cele Działania - Małe Projekty" - cele działania Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu", zakres Małych Projektów, kryteria wyboru operacji, wnioski o udzielenie dotacji, zasady sporządzania - Andrzej Sukta, kierownik Biura Zarządu LGD Udanin.
   
 • "Program współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015" - Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 12.04.2013 r. pod numerem telefonu (74) 8560-567.
Serdecznie zapraszamy.


PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO NA LATA 2014 – 2015

Zaproszenie do udziału w pracach nad projektem "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015"
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015", zapraszamy Państwa do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu. Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia br. za pomocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Funduszy Europejskich
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub elektronicznie na adres: magdalena.kuczynska@strzegom.pl 

PLIKI DO POBRANIA


Odpis z KRS-u przez Internet

Wyjaśniając wszelkie wątpliwości przypominamy, że odpis z KRS-u uzyskany poprzez bezpłatną usługę internetową umożliwiającą przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u ma taką samą moc prawną, co dokument otrzymany w sądzie. Jak skorzystać bezpłatnej usługi internetowej umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u?

 1. Wchodzimy na stronę bezpłatnej usługi internetowej
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u.
 2. Zaznaczamy właściwy rejestr (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ).
 3. Znając numer KRS wpisujemy go we właściwe pole (nie trzeba już wtedy podawać żadnych innych informacji) albo podajemy dane organizacji.
 4. Przepisujemy kod z obrazka i naciskamy na przycisk Szukaj.
 5. Poniżej przycisku Szukaj pojawi się lista (zazwyczaj zawierająca jedną pozycję) z wynikami wyszukiwania. W ostatniej kolumnie Dane szczegółowe znajduje się Wyświetl, po kliknięciu na które zostaną wyświetlone szczegółowe dane szukanej organizacji.
 6. Po naciśnięciu na przycisk Pobierz wydruk otrzymamy dostęp do pliku pdf, który możemy zapisać lub wydrukować.

Zaproszenie na Dolnośląskie Targi

26 maja 2013r. serdecznie zapraszamy na Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej oraz Targi NGO.

Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej to wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia oraz wrocławskie organizacje pozarządowe.

W ciągu całego dnia na wrocławskiej Pergoli swoją aktywność prezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, grupy nieformalne itp.) działające aktywnie na terenie Dolnego Śląska. W tym dniu wszyscy mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie korzystać z atrakcji przygotowanych na Pergoli. Organizacje Pozarządowe oprócz stoisk wystawienniczych szykują dla odwiedzających wiele wydarzeń towarzyszących oraz niespodzianek: konkursy, warsztaty, pokazy, happeningi etc. www.halastulecia.pl/web/10157/174 


Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012". Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi. Nominacje można składać w czterech kategoriach:
kategoria 1 "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012" - wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

kategoria 2 "Dolnośląski Produkt Lokalny 2012" - wyróżnienie dla produktu lub usługi, który/która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

 1. Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe)
 2. Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby
 3. Produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe
  i inne
 4. Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji)

W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

kategoria 3 "Dolnośląski Filantrop Roku 2012" - wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

kategoria 4 "Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo 2012" - wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pokój 416 do dnia 25.03.2013 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl 
Więcej informacji wraz z załącznikami na stronie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz na stronie www.umwd.dolnyslask.pl 


II Edycja Plebiscytu "zDolne NGO"

Ruszyła kolejna edycja konkursu dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 r. Celami konkursu "zDolne NGO" są: 
promocja działań prowadzonych na rzecz seniorów mających na celu poprawę jakości ich życia oraz zaspokojenie potrzeb, promocja wolontariatu senioralnego, aktywizowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz seniorów, zwiększenie roli osób starszych w społeczności lokalnej, rozwój potencjału osób starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej, tworzenie i propagowanie zasad "dobrego starzenia się", starości jako czasu sprzyjającego jak najdłuższej samodzielności i aktywności.

Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2013 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: "zDolne NGO". Dokumenty: ogłoszenie II edycji Plebiscytu, Regulamin Plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy można na stronie www.umwd.dolnyslask.pl 


Burmistrz Strzegomia zaprasza przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w sprawie zmian w zakresie gospodarki odpadami. Na spotkaniu uzyskają Państwo podstawowe informacje o nowych zasadach gospodarki odpadami po 1 lipca 2013r., obowiązkach właścicieli nieruchomości, w tym zasad wypełniania nieruchomości.

Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 19 marca o godz. 16.00 w Strzegomskim Centrum Kultury, przy ul. Paderewskiego 36.


PFRON informuje

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2013. 

Program skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych, jednostek administracji rządowej i instytutów badawczych. Zainteresowani realizacją programu mogą przekazywać wnioski (według wzorów zamieszczonych na stronie internetowej PFRON) do Starostwa Powiatowego w Świdnicy do dnia 15 lutego 2013 r.

PLIK DO POBRANIA:


Szkolenie nt. „ Produkty tradycyjne i lokalne”

W dniu 10 grudnia br. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Alfa, ul. Klecińska 123 we Wrocławiu (budynek Alfa, parter) odbędzie się szkolenie nt. „Produkty tradycyjne i regionalne”. Osoby chętne do udziału w szkoleniu, proszone są o telefoniczne zgłoszenie do dnia 7 grudnia 2012r. do godz. 9.00 do Biura Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” w Udaninie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”

Udanin 86 B, 55 – 340 Udanin
Tel. 71/733 78 88
Fax. 71/733 78 80


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Kto może złożyć ofertę: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego
z czterech Priorytetów:

I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

Finansowane będą wyłącznie projekty "jednoroczne" (tj. projekty realizowane wyłącznie
w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

Termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.
Termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci: od 10 tys. zł do 200 tys. zł.
W przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową.

Wymagany wkład własny:
Wartość dotacji % wartości projektu środki własne
10 000 - 40 000 zł 10% środki własne niefinansowe lub finansowe
40 001 - 150 000 zł 10% środki własne finansowe
150 001 - 200 000 zł 20% środki własne finansowe

Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO oferty należy składać w dwóch formach:

 • złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert PO FIO
 • wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/ 
oraz www.crzl.gov.pl/po-fio/po-fio-2013 


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe na kolejne szkolenie w ramach cyklu szkoleniowego "Profesjonalizacja 3 Sektora" projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3" - Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak poprawnie napisać ofertę realizacji zadania, opracować budżet swojego projektu czy jak dobrze sporządzić harmonogram, przyjdź na szkolenie 27 listopada 2012 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 17.30 do CAS "Karmel".

Szkolenie nt. "Przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu" i poprowadzi Leszek Dudzik - doradca i specjalista zajmujący się tematyką środków unijnych, związany z Noworudzką Agencją Rozwoju Regionalnego i organizacjami pozarządowymi, który zajmował się wdrażaniem projektów infrastrukturalnych realizowanych przez instytucje kultury, szkoły i jednostki służby zdrowia.

Program szkolenia:

 1. Formułowanie działań projektowych w podziale na zadania.
 2. Opis sposobu zarządzania projektem.
 3. Tworzenie budżetu zadaniowego.
 4. Formułowanie harmonogramu realizacji projektu.
 5. Najczęściej popełniane błędy formalne oraz merytoryczne.

Chętnych prosimy o rezerwację miejsc i dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia
21 listopada na adres: magdalena.kuczynska@strzegom.pl  lub na numer 74/ 856 05 67.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydział Funduszy Europejskich


Nabór wniosków na "Małe Projekty"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu" ogłosił konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabór będzie przeprowadzony od 20 listopada do 10 grudnia 2012 roku

Więcej ... |


Szkolenie w zakresie "Małych Projektów"

Biuro Zarządu LGD ogłasza nabór na szkolenie w zakresie aplikowania o środki na działanie w zakresie Małych Projektów.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl , lub fax: (71) 733 78 80 do dnia 17 października 2012 r do godziny 15.

Więcej ... |


Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zapisz się i weź udział!
04.10.2012 r.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe na "Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego".

W czasie trwania forum uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące: ram prawnych oraz przygotowania sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego, roli wolontariatu w realizacji zadania publicznego. Spotkanie odbędzie się 19 października 2012 r. godz. 9:00-14:45 w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20, sala 206, II piętro. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do 12 października br. do godz. 15.00 na adres: renata.pedziwiater@umwd.pl lub telefonicznie pod nr 71/ 770 40 78.
Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa organizacji, dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon). Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na forum. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie e-mailowe lub telefoniczne w dniu 16 października br. Udział w Forum jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Program Forum:

 • godz.9:00-9:15 - p. Agnieszka Kowol-Stachowiak Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
  Przywitanie uczestników oraz podsumowanie wniosków wypływających z warsztatów prowadzonych z NGO w I poł. br.,
 • godz. 9:15-12:00 - p. Artur Gluziński Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Ramy prawne oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego,
 • godz. 12:00-12:30 przerwa kawowa,
 • godz. 12:30-14:45 - p. Artur Gluziński Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  Rola wolontariatu w realizacji zadania publicznego.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl 


I Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniach od 21-22.09 w Strzegomiu odbędzie się I Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych "Ludzie i pomysły". Już dziś serdecznie zapraszamy.

Forum będzie jednym z wydarzeń w ramach Tygodnia Aktywności Mieszkańca Strzegomia, który będzie trwał w Strzegomiu w dniach od 21.09 do 28.09.2012 r. Podczas spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora nastąpi uroczyste podsumowanie działalności pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która w 2012 r. kończy swoją kadencję oraz zebranie delegatów w celu wyboru nowego składu Rady Pożytku. Zapraszamy także na szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. - Już dziś szczególnie polecamy szkolenie "Techniki tworzenia projektu i pozyskiwanie środków na działalność NGO", w ramach cyklu szkoleniowego "Profesjonalizacja 3 Sektora" i projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3" - Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych oraz panel dyskusyjny na temat roli Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego, który będzie prowadzony przez przedstawicieli Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - informuje Magdalena Kuczyńska, pełnomocnik Burmistrza Strzegomia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas forum będą prezentacje organizacji pozarządowych oraz rozstrzygnięty zostanie konkurs "Lider NGO 2012", gdzie Burmistrz Strzegomia wręczy nagrody najlepszym organizacjom działającym na rzecz mieszkańców gminy Strzegom.
Magdalena Kuczyńska


Stypendia dla niepełnosprawnych uczniów

W ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" na rok szkolny 2012/2013 został przedłużony nabór wniosków na stypendia dla niepełnosprawnych uczniów z terenu Dolnego Śląska. Stypendia mogą być przeznaczone na: zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie), koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament), kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zająć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie, dojazdy do szkoły. Wnioski należy składać w terminie do 14 września 2012 roku za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie departamentu. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.umwd.pl  zakładka Niepełnosprawni (programy i zadania - dokumenty).

 


Konkurs Lider NGO 2012 

PLIK DO POBRANIA: 


Są środki na wspieranie programów profilaktycznych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku na zadanie pn. "Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie." Zainteresowani kompletne dokumenty konkursowe mogą składać do dnia 01.08.2012r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15.00) w sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, w pok. 407.
Więcej informacji na stronie http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=16022&idmp=127&r=r 


 

WYRÓŻNIENIE W I EDYCJI PLEBISCYTU „zDOLNE NGO”


Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych.
04.06.2012.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 12 czerwca br., w godzinach 9.00-15.00, miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24.

Więcej szczegółów:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/...


 

do góry  |