AKTUALNOŚCI
 
 

WSSE "INVEST PARK" 
http://www.invest-park.com.pl/?n=200&lang=pl 
Podstrefa Strzegom


 
 PLIKI DO POBRANIA

Oferta inwestycyjna podstrefy Strzegom - FOLDER
(PDF - 16,5 mb)

Oferta inwestycyjna podstrefy Strzegom - WKŁADKA
(PDF - 3,3 mb)

 

 

 

Pierwszy inwestor jak pierwsza miłość

Ze Zbigniewem Suchytą, burmistrzem Strzegomia, o magii pierwszego inwestora i dalszych planach inwestycyjnych gminy, rozmawia Marta Śniegocka.

19 kwietnia odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję Fresh Start Bakeries, pierwszą na terenie strzegomskiej podstrefy. Jednak podstrefa istnieje już od 6 lat. Co spowodowało, że tak długo trwało zdobycie inwestora?

Nie chciałbym się odnosić do tego, co działo się w tym temacie przez ostatnie sześć lat i dlaczego trwało tak długo. Jestem od półtora roku burmistrzem i od początku mojej kadencji podjąłem bardzo stanowczo różnego typu działania, zmierzające do promowania naszej podstrefy: od medialnego nagłaśniania, po wizyty w PAIiIZ-ie w Warszawie. W tym miejscu podziękowania kieruję w stronę mojego zastępcy, Wiesława Witkowskiego, i zespołu pracowników Urzędu, którzy zaangażowali się z pasją we wszystkie działania zmierzające do pozyskania pierwszego inwestora. Determinacja naszych działań była spowodowana trudną sytuacją bezrobotnych w gminie, a szczególnie kobiet. Pozyskanie pierwszego inwestora na terenie podstrefy jest niewątpliwie wielkim sukcesem, z którego bardzo się cieszymy, tym bardziej, że konkurencja była duża. Wygraliśmy z pięcioma innymi podstrefami. Byliśmy szybcy w działaniach - czegoś nam brakowało, natychmiast stanowczo i szybko reagowaliśmy. Nie było drogi - jest droga itp. Należy jednak podkreślić, że najświetniejsze lata rozwoju stref minęły, a szkoda. Obecnie zauważa się wszędzie bardzo małe zainteresowanie strefą, dlatego pierwszy inwestor był dla nas tak ważny. Co doprowadziło nas do sukcesu? Skuteczność, dynamika i szybkie tempo działań.

WIĘCEJ ...


Podstrefa Strzegom - więcej możliwości
20.02.2012 r.

17 lutego br. w Kancelarii Notarialnej Anny Szerer w Wałbrzychu nastąpiło podpisanie ważnego dokumentu - aktu notarialnego przenoszącego własność gruntu o powierzchni 3,4 ha, położonego na terenie Podstrefy Strzegom WSSE " INVEST-PARK", na inwestora FSB Piekarnie Sp. z o.o.

Ze strony gminy Strzegom dokument podpisał Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, zaś w imieniu inwestora - Waldemar Topolski z FSB Piekarnie Sp. z o.o. Akt notarialny podpisano w obecności: Wiesława Witkowskiego, Zastępcy Burmistrza Strzegomia, Lidii Jarmułowicz i Wojciecha Morela, Wiceprezesów Zarządu Spółki WSSE" INVEST-PARK" oraz Karoliny Kanclerz i Macieja Wójcika, radców prawnych.

Współpraca gminy i inwestora zapowiada się obiecująco, ponieważ obie strony są odpowiedzialne, szybkie i kreatywne w działaniu, a przede wszystkim otwarte na wyzwania przyszłości. Waldemar Topolski podkreślił w swojej wypowiedzi najważniejsze powody, którymi kierował się inwestor dokonując wyboru miejsca na inwestycję.
-Nasz wybór oparliśmy przede wszystkim na bardzo dobrym położeniu Podstrefy w Strzegomiu, bardzo przychylnej atmosferze lokalnych władz, pana burmistrza i jego zespołu, jak również dostępności pracowników w niższych szczeblach kadr produkcyjnych. Zakładając dalszą przychylność władz lokalnych, planujemy rozpocząć budowę jeszcze w kwietniu. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na wbicie łopaty w drugiej połowie kwietnia i zakończyć budowę do stycznia 2013r.- poinformował Waldemar Topolski.

Nowa inwestycja, której wizualizacja wygląda imponująco, w przyszłości będzie rozszerzona.
-Wstępny plan zakładał dwie linie produkcyjne, budynek o powierzchni ok. 10 tys.m2. Już teraz planujemy wstawienie trzeciej linii tj. powiększenie budynku do 12 - 13 tys. m2. W zależności od sytuacji na rynku sprzedaży chcielibyśmy w ciągu roku podjąć decyzję o kolejnej fazie, na którą mamy już zarezerwowany grunt, a która oznaczałaby kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy w budynku o powierzchni kilku tysięcy m2 - kontynuował inwestor.
Burmistrz wyraził zadowolenie z powodu sfinalizowania dotychczasowych działań. Nowa fabryka to nowe możliwości, a te generują nowe miejsca pracy.

-Nowe możliwości zatrudnienia bardzo nas cieszą, bo przecież mamy bardzo duże bezrobocie, które zimą wzrosło i to znacząco. To także radość, że teren, który przygotowaliśmy wcześniej przekazując olbrzymie pieniądze na jego uzbrojenie, nareszcie zostanie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. I to w tak krótkim czasie i szalonym tempie! Dynamika tych wszystkich działań, które podjęliśmy wspólnie była duża: podpisanie umowy kaucji i dziś aktu notarialnego, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE " INVEST-PARK" Podstrefa Strzegom. Tempo niesamowite, ale bardzo cieszy fakt pozyskania już niedługo 50 etatów, a to znaczy, że pewna grupa ludzi znajdzie pracę - powiedział burmistrz.

W celu zapoznania się ze specyfiką fabryki, jej działalnością produkcyjną i spotkania z kadrą kierowniczą burmistrz wraz z oddelegowanymi pracownikami zwiedził podobną piekarnię pod Warszawą.
-Niedawno zwiedzaliśmy fabrykę FSB Piekarnie w miejscowości Michałów Reginów. Sprawia pozytywne wrażenie i tylko cieszyć się trzeba, że podobna inwestycja powstanie w Strzegomiu- dodał burmistrz.
Pan Waldemar Topolski zaprosił Radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu do zwiedzenia Piekarni w Duisburgu, która jest wizytówką firmy. Przedstawiając wizję fabryki budowanej w Strzegomiu powiedział: -Po Piekarni w Duisburgu będzie to najnowocześniejsza fabryka w tej części Europy.

Podstrefa Strzegom czeka na kolejnych inwestorów, oferując odpowiednią infrastrukturę techniczną, gwarantując relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednią dynamikę rozwoju, zapewniając przychylność władz lokalnych oraz -jak podkreśliła Wiceprezes Zarządu Spółki WSSE" INVEST-PARK" Lidia Jarmułowicz - stałą i fachową pomoc ze strony Spółki zarządzającej Strefą.

Na konto gminy wpłynęła już od inwestora kwota w wysokości 2 217 505 zł tytułem zapłaty za nieruchomość, przeznaczoną pod pierwszy etap inwestycji. Warto podkreślić fakt, iż władze miasta wciąż czynią starania, by przyciągnąć kolejnych inwestorów w celu zapewnienia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Strzegom.

RzP

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 


Rozstrzygnięcie przetargu
13.02.2012 r.

Marzenia strzegomian się spełniają! Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Podstrefie Strzegom WSSE " INVEST- PARK" ( obręb 0005 - Grabina Pd Nr 5) to już fakt historyczny!

Jak poinformował Sławomir Skrzeczek, zastępca przewodniczącego komisji, powołanej Uchwałą Nr 3070/11 z dn. 05.12.2011r. Zarządu Wałbrzyskiej WSSE "INVEST - PARK" w Wałbrzychu, Rada Nadzorcza WSSE " INVEST- PARK" Spółka z o.o. wyraziła zgodę w dn. 10 lutego br. na wybór firmy FSB Piekarnie Sp. z o.o. jako nabywcy niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4 ha położonej w Podstrefie Strzegom, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej " INWEST- PARK", będącej własnością Gminy Strzegom.

Firma FSB Piekarnie będzie więc podmiotem, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE " INVEST- PARK".

- Rada Nadzorcza WSSE nie skorzystała z prawa pierwokupu, które posiadała zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach przetargowych między Gminą Strzegom a WSSE " INVEST- PARK", dlatego zwycięzcą jest FSB Piekarnie - stwierdził zastępca burmistrza Wiesław Witkowski.

-Mamy już pierwszego inwestora, którego poszukiwaliśmy od 4 miesięcy i czekamy na następnych. Byliśmy z przedstawicielami gminy w miejscowości Michałów- Reginów pod Warszawą, zwiedziliśmy fabrykę bardzo podobną do powstającej w Strzegomiu, zapoznaliśmy się ze szczegółami procesu produkcji pieczywa oraz planami rozwoju firmy związanymi z inwestycją w Strzegomiu i jesteśmy w pełni pozytywnych wrażeń. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, bo przecież planowane zakończenie inwestycji FSB Piekarnie w Strzegomiu nastąpi już 31 grudnia 2013 r. - powiedział Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

Podpisanie pomiędzy Gminą Strzegom a firmą FSB Piekarnie Sp. z o.o. warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości zostało zaplanowane na dzień 17 lutego br.

RzP


Strzegom - więcej możliwości
24.10.2011 r.

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w dn. 21 października br. podpisano trójstronnie Umowę kaucji z pierwszym inwestorem w Podstrefie Strzegom WSSE "INVEST PARK"- Firmą FSB Piekarnie Spółka z o. o. Umowa została podpisana przez Burmistrza Strzegomia - Zbigniewa Suchytę, Urszulę Solińską - Marek - Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park", Wojciecha Morela - Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest - Park", Waldemara Topolskiego - Dyrektora Zarządzającego FSB Piekarnie Spółka z o.o. oraz Lucynę Jurek Skarbnika Gminy Strzegom.

Inwestycja opiewa na 110 mln zł, zapewni 65 miejsc pracy i rozpocznie swoją działalność produkcyjną już w 2013 r. Świadkami tego historycznego momentu byli pani Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP oraz pan Zygmunt Worsa Starosta Świdnicki.

Burmistrz Strzegomia pan Zbigniew Suchyta powitał bardzo serdecznie strony podpisujące umowę, zaproszonych gości, pracowników urzędu, media oraz podziękował za wsparcie i odważne działania wszystkim jednostkom, które się przyczyniły do sfinalizowania tego przedsięwzięcia.

- Trochę mi głos drży i wcale nie ukrywam tego, bo sytuacja jest szczególna - powiedział na wstępie - Wiele lat strefa stała pusta pomimo nakładów, które wnieśliśmy do niej. Przez sześć lat nie udało nam się zachęcić inwestorów do wejścia na podstrefę Strzegom, o którą walczyliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. I dziś po prawie czterech miesiącach negocjacji z Firmą FSB Piekarnie Spółka z o. o. podpisujemy Umowę kaucji, która uruchamia procedurę uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej w podstrefie Strzegom oraz nabycia gruntu pod budowę fabryki i oczekujemy, że w bardzo szybkim tempie ta inwestycja powstanie. Mam nadzieję, że spowoduje ona pewien proces przybywania inwestorów na naszą strzegomską podstrefę. Myślę, że wtedy, gdy wkopiemy przysłowiową pierwszą łopatę , gdy wjadą koparki, poczujemy większą radość i pewność realizowanych zamierzeń. Burmistrz skierował szczególne wyrazy podziękowania w stronę swoich współpracowników w urzędzie, którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali nad tym przedsięwzięciem: zastępcy burmistrza pana Wiesława Witkowskiego, pani Beaty Dudzińskiej Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego pani Ireny Kowalskiej Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz Radcom Prawnym pani Krystyny Warachim i pani Justyny Wożniak, które uzgadniały, negocjowały i parafowały poszczególne punkty umowy.

- Trafiliśmy do podstrefy Strzegom stosunkowo późno. Zjeździłem praktycznie cały Dolny Śląsk w poszukiwaniu miejsca na naszą inwestycję i po naprawdę długich poszukiwaniach wybraliśmy Strzegom. O wyborze Strzegomia zdecydował przyjazny klimat negocjacji, prowadzonych z władzami miasta - powiedział pan Waldemar Topolski Dyrektor Zarządzający FSB Piekarnie Spółka z o. o. Mówca pokrótce przedstawił firmę, którą reprezentuje. FSB Piekarnie są częścią światowego holdingu Fresh Start Bakeries Europe, będącego liderem w produkcji pieczywa hamburgerowego, produkującym dla wielkich sieci sklepów i restauracji w Polsce i na świecie.

-Jesteśmy niezależną spółką i produkujemy pieczywo min. dla sieci Mc Donald' s. Z tego też powodu zadecydowaliśmy o budowie nowej piekarni w Strzegomiu, która nie waham się tego powiedzieć, a możecie mnie Państwo za 2-3 lata rozliczyć za te słowa, będzie uchodzić w tej części Europy za najbardziej nowoczesną i efektywną, produkującą pieczywo do Czech, Niemiec i innych krajów zachodnich. Wiem, że pan burmistrz miał obawy, że ta piekarnia będzie miała negatywny wpływ na rozwój tego typu lokalnych przedsiębiorstw. Chciałbym odpowiedzieć, na podstawie doświadczeń naszej piekarni w miejscowości Michałów - Reginów pod Warszawą, że ma ona pozytywny wpływ na rozwój piekarni w okolicy. Dodam, że bazujemy na lokalnych surowcach, jeżeli chodzi o mąkę, olej, słód czy cukier- powiedział.

Mówca podziękował władzom miasta za szczególny klimat rozmów, dobrą atmosferę, jaką tworzą i wyraził nadzieję na dalszą, kreatywną współpracę.

Pani Urszula Solińska-Marek Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" pogratulowała sukcesu i podkreśliła wielką determinację, z jaką prowadzono rozmowy. -Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie uda nam się znaleźć kolejnego inwestora, być może współpracującego z FSB Piekarnie Spółka z o.o. My ze swojej strony deklarujemy pełne poparcie, pomoc i życzymy powodzenia w realizowaniu tej inwestycji.

Inwestycja zaplanowana w Strzegomiu, składa się z dwóch faz. Pierwszej fazie zaplanowano zbudowanie zakładu o powierzchni 12 tys. metrów, zatrudniającego około 65 osób, natomiast w późniejszym czasie, w zależności od sytuacji, będzie realizowana druga faza - budowa kolejnego zakładu, zatrudniającego około 50 osób. Inwestycja pierwszej fazy rozpocznie się w marcu 2012, a skończy na początku 2013 r.

Ważną informacją dla mieszkańców naszej gminy jest zgłoszony do Urzędu Pracy nabór na kluczowe stanowiska w zakładzie: kierowników zmian oraz pracowników operacyjnych. Nabór pozostałych pracowników nastąpi w przyszłym roku. Rozwiąże to częściowo problem bezrobocia w Gminie Strzegom.

RzP

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     


 

Trwa budowa drogi
05.04.2012 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą
techniczną do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 5, mająca za zadanie obsługę terenów przemysłowych.

Inwestycja obejmuje

  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
  • wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego;
  • przesunięcie rowów przydrożnych;
  • przebudowa czterech przepustów drogowych na rowach przydrożnych;
  • wykonanie włączenia do drogi krajowej nr 5 (skrzyżowania z oświetleniem);
  • wykonanie podbudowy i konstrukcji jezdni drogi;
  • wykonanie chodnika.

Roboty zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku przez wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmę DROG - ZIEM. Jednak ze względu na zmianę warunków technicznych dla skrzyżowania wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w stosunku do wcześniej wydanych zaszła konieczność przeprojektowania skrzyżowania. Było to powodem przerwy w realizacji zadania. Projekt z nowym rozwiązaniem został już wykonany, a sprawy formalne załatwione. Wykonawca przystępuje do kontynuacji robót, których zakończenie przewidujemy w maju bieżącego roku.

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 


 

Fresh Start Bakeries po raz kolejny inwestuje w Polsce!
20.04.2012 r.

19 kwietnia 2012 r. w Strzegomiu wmurowano kamień węgielny pod budowę zakładu produkcyjnego międzynarodowego holdingu Fresh Start Bakeries - lidera w produkcji pieczywa hamburgerowego, należącego do grupy Aryzta. Jest to druga inwestycja tej firmy w Polsce, a siódma w Europie. Strzegomska piekarnia o wartości ponad 110 mln zł będzie gotowa na początku 2013 roku.

Przedstawiciele firmy Fresh Start Bakeries - Werner Herterich, Dyrektor Zarządzający Fresh Start Bakeries Europe oraz Waldemar Topolski, Dyrektor Zarządzający FSB Piekarnie Sp. z o.o., polskiego przedstawicielstwa Fresh Start Bakeries - w obecności znamienitych gości dokonali w czwartek, 19 kwietnia 2012 r., uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu produkcyjnego w Strzegomiu. Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli władz miasta oraz regionu, w imieniu których głos zabrali: Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia, oraz Urszula Solińska-Marek, Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". W ceremonii uczestniczyli również: Anne Braghetta - Konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki, Urs Jordi - Prezes Aryzta Food Europe, Helga Prugger - Dyrektor McDonald's Europa, Piotr Jucha - Dyrektor Generalny McDonald's Polska oraz Con Murphy - Dyrektor Zarządzający PM Group Polska. Gościem specjalnym wydarzenia była Wiceminister Gospodarki RP - Ilona Antoniszyn-Klik. Podczas ceremonii firma Fresh Start Bakeries przekazała w ramach akcji filantropijnej czek o wartości 10.000 zł na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury w Gminie Strzegom "Akcja", prowadzącego działalność kulturalną, edukacyjną i prospołeczną.

Strzegom miejscem inwestycji międzynarodowego holdingu

Fresh Start Bakeries jest liderem w produkcji pieczywa hamburgerowego dla największych sieci restauracji szybkiej obsługi i sieci detalicznych na całym świecie. Europejskie piekarnie tego międzynarodowego holdingu, należącego do koncernu Aryzta AG, zlokalizowane są w Barcelonie, Madrycie, Sztokholmie, Malmo, Duisburgu oraz w miejscowości Michałów-Reginów pod Warszawą. Budowa nowego zakładu produkcyjnego, mającego umożliwić lepszą obsługę istniejących klientów oraz wejście na nowe rynki, rozpocznie się jeszcze w kwietniu br. w Strzegomiu. Kolejna inwestycja Fresh Start Bakeries w Polsce jest kontynuacją założeń zmierzających do dalszego rozwoju firmy i zwiększenia udziału w rynku. Atrakcyjność inwestycji w Polsce postrzegana jest zarówno z punktu widzenia korzystnego położenia geograficznego, dobrej infrastruktury, jak również dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Strzegom został wybrany po starannej analizie kilkunastu innych lokalizacji w Polsce południowej. O jego wyborze zdecydował również przyjazny klimat negocjacji prowadzonych z władzami miasta. - podkreśla Waldemar Topolski, dyrektor zarządzający FSB Piekarnie Sp. z o.o.

Pierwsza inwestycja w strzegomskiej podstrefie ekonomicznej

Międzynarodowy holding Fresh Start Bakeries (część grupy Aryzta AG), działający w Polsce m.in. przez firmę FSB Piekarnie Sp. z o.o., to pierwszy inwestor w istniejącej od sześciu lat strzegomskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Uroczysta inauguracja pierwszej inwestycji to wydarzenie zamykające okres wieloletniego oczekiwania na inwestora. Dzięki pozyskaniu FSB Piekarnie podstrefa zacznie funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Cieszymy się, że oprócz przemysłu kamieniarskiego, który tworzy miejsca pracy dla mężczyzn, zaistnieje na naszym terenie również przemysł spożywczy, zabezpieczający miejsca pracy dla kobiet. Pierwszy inwestor to nadzieja, zaś drugi to już wiara, że przyjdzie trzeci… - zaznacza Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia. Nowa inwestycja firmy Fresh Start Bakeries zakłada budowę piekarni pieczywa hamburgerowego oraz innych rodzajów pieczywa i wyrobów piekarniczych, a także budowę mroźni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Podstawową działalnością strzegomskiego zakładu będzie produkcja pieczywa, która rozpocznie się w lutym 2013 roku, ale korzystając z nowoczesnego zaplecza produkcyjno-magazynowego firma zamierza podjąć również działalność w takich obszarach jak rozwój produktów, produkcja maszyn piekarskich czy usługi magazynowania. Piekarnia będzie dysponowała najnowszą technologią w dziedzinie wypieku pieczywa hamburgerowego z rozwiązaniami technologicznymi przyjętymi od wiodących dostawców z Europy i Ameryki. Dzięki trzem liniom produkcyjnym, w tym jednej z najnowocześniejszych w Europie linii do wypieku bułek, zakład w Strzegomiu będzie produkować pieczywo na rynki krajów Europy Centralnej, usprawniając przy tym dystrybucję na terenie Polski, Czech i Niemiec. Do tych państw w chwili obecnej - obok Skandynawii i krajów nadbałtyckich - trafiają wyroby z piekarni w Michałowie-Reginowie, który zaopatruje w przeważającej mierze restauracje szybkiej obsługi. Docelowo 50% strzegomskich wyrobów ma być eksportowane. Wytwarzane wyroby będą sprzedawane jako gotowe do spożycia produkty świeże i produkty mrożone oraz częściowo wypieczone produkty mrożone.
Łączna powierzchnia zabudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową wyniesie ponad 13 tys. mkw. Za przygotowanie projektu zakładu produkcyjnego w Strzegomiu oraz zarządzanie realizacją inwestycji w trakcie budowy odpowiedzialny jest PM Group, międzynarodowa firma inżynierska specjalizująca się w obsłudze inwestycji w sektorze spożywczym. Inwestycja opiewa na ponad 110 mln złotych. Przedsięwzięcie pozwoli na utworzenie w pierwszym okresie ponad 50 miejsc pracy. Rekrutacja na stanowiska kierowników zmian oraz pracowników operacyjnych została już rozpoczęta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu. Nabór na pozostałe stanowiska nastąpi pod koniec bieżącego roku. W zależności od sytuacji rynkowej i rozwoju sprzedaży firma przewiduje zwiększenie zatrudnienia.

Firma Fresh Start Bakeries, obecnie część Aryzta AG, powstała ponad 40 lat temu i aktualnie posiada swoje oddziały w 11 krajach na 5 kontynentach, zarządzając siecią 25 wysokowydajnych piekarni. Sześć europejskich zakładów produkcyjnych zaopatruje największe sieci restauracji QSR, branżę HoReCa oraz sieci marketów, dostarczając bułki typu: hamburger, hot-dog, English muffin, Ciabatta oraz pozostałe typy pieczywa. Przy produkcji ponad 1.200 mln bułek sprzedaż FSB Europe w 2011 roku wyniosła ok. 85 milionów Euro. Wytwarzane produkty odpowiadają najbardziej wygórowanym standardom jakościowym, co potwierdzają przyznane certyfikaty: AIB (American Institute of Baking), SQMS (Supplier Quality Measurement System), BRC (British Retail Consortium) i IFS (International Food Standard).

Aryzta AG to światowy lider specjalizujący się w produkcji pieczywa, którego siedziba znajduje się w Szwajcarii. Zakłady operacyjne tego koncernu zlokalizowane są na całym świecie, m.in. w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, południowo-wschodniej Azji, Australii i Nowej Zelandii. Aryzta AG jest notowana na giełdach w Zurychu i w Dublinie.

Dodatkowe informacje:

Anna Włoszczyńska, MG Network: Anna.wloszczynska@mgnetwork.pl, tel.: 71/ 341 04 75
Małgorzata Lipińska, FSB Piekarnie Sp. z o.o.: MLipinska@fsb.pl, tel.: 22/ 774 34 08

 

 


od lewej: Urs Jordi – Prezes Aryzta Food Europe; Wiesław Witkowski - Z-ca Burmistrza Strzegomia; Waldemar Topolski – Dyrektor Zarządzający FSB Piekarnie Sp. z o.o.; Werner Herterich, Dyrektor Zarządzający Fresh Start Bakeries Europe; Piotr Jucha – Dyrektor Generalny McDonald’s Polska; Ilona Antoniszyn-Klik – Wiceminister Gospodarki RP; Zbigniew Suchyta – Burmistrz Strzegomia; Anne Braghetta – Konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki; Helga Prugger – Dyrektor McDonald’s Europe


od lewej: Waldemar Topolski – Dyrektor Zarządzający FSB Piekarnie Sp. z o.o.; Con Murphy – Dyrektor Zarządzający PM Group Polska; Werner Herterich, Dyrektor Zarządzający Fresh Start Bakeries Europe


od lewej: Waldemar Topolski – Dyrektor Zarządzający FSB Piekarnie Sp. z o.o.; Tomasz Smagłowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA”

 

   

   

   

   

 


 

do góry  |