AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź lipcowej sesji 
(04.07.2019)

A A A

11 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Wręczenie medalu "Aktywny Strzegomianin"

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019,
  c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom,
  d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.

 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.

 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 10. Zamknięcie sesji.

 


do góry  |