AKTUALNOŚCI

 

Ważna informacja dla najemców! 
(26.06.2019)

A A A

Szykują się zmiany związane z obsługą nieruchomości gminy Strzegom.

 

Jest to szczególnie istotne dla osób będących użytkownikami lokali i nieruchomości stanowiących mienie gminy. Od 1 lipca br. Urząd Miejski przejmuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujące zarządzanie budynkami, lokalami, komórkami, garażami, ogródkami i innymi nieruchomościami, w tym administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy Strzegom.

Najemcy oraz dzierżawcy lokali i nieruchomości komunalnych wszystkie niezbędne informacje otrzymają odrębnym pismem. Najważniejsze zmiany, wprowadzone od 1 lipca, to zmiana rachunków, na które wnosić należy płatności – będą to rachunki indywidualne oraz zmiana miejsca obsługi, tj. Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38.

W sprawach związanych z wprowadzanymi zmianami, można uzyskać informacje pod następującymi numerami telefonów:

  • lokale mieszkalne i użytkowe: 74 8560-522, 74 8560-538

  • garaże, ogródki, komórki: 74 8560-542

 

 do góry  |