AKTUALNOŚCI

 

Usuwanie azbestu 
(17.06.2019)

A A A

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 14 czerwca br. poinformował na swojej stronie internetowej, że przystąpił do realizacji "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego zostanie opublikowane w późniejszym terminie.

 

Tak jak w latach poprzednich, w roku 2019 gmina Strzegom zamierza również przystąpić do programu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mającego na celu usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania zabierane będą elementy zawierające azbest. Teren zostanie oczyszczony z pyłu azbestowego, a odpady zostaną przekazane do unieszkodliwienia.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć deklaracji chęci pozbycia się azbestu ze swojej posesji winni jak najszybciej je złożyć. Pozwoli to gminie na prawidłowe i sprawne przygotowanie wniosku o dotację.

Deklaracje usunięcia wyrobów zawierających azbest należy składać do dnia 28.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:
- Wydział Obsługi Interesanta - pokój nr 15.do góry  |