AKTUALNOŚCI

  

 

Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów 

A A A

 

Centrum Aktywności i Integracji mieszkańców wsi Jaroszów wybudowane! 
(26.07.2019)

Zakończyła się budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie. Oprócz świetlicy
w budynku swoją siedzibę będą miały - jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jaroszowie oraz Klub Seniora. Koszt wykonania samych tylko robót budowlanych to blisko 4,5 mln zł.

 

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane "INTRABUD" Sp. z o.o. i KMB Budownictwo Sp. z o.o. ze Świebodzic . Umowę na roboty budowlane podpisano 28 grudnia 2017 r., a protokół odbioru końcowego inwestycji został podpisany w dniu 17.05.2019 r. Roboty budowlane zostały zakończone w pierwotnie zaplanowanym terminie - informuje burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta - Roboty budowlane były ważnym etapem realizacji projektu "Utworzenie klubu seniora w Jaroszowie w ramach centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów", na który Gmina Strzegom pozyskała 1,25 mln zł z Unii Europejskiej. Rozpoczęliśmy już wyposażanie klubu, tak by do końca sierpnia stworzyć i udostępnić miejsce przyjazne seniorom, umożliwiające atrakcyjne i aktywne spędzenie wolnego czasu i rozwijanie swoich zainteresowań.

Szczegółowe informacje o działalności klubu seniora oraz zasadach uczestnictwa w zajęciach i warsztatach oraz zgłaszanie chęci uczestnictwa można dokonać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu: ul. Armii Krajowej 23, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod nr. 74 647 71 87, 74 647 71 90.

 


1,2 mln zł z UE na jaroszowskie centrum!

20 marca br. została podpisana umowa o dofinansowanie złożonego projektu "Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów", złożonego przez gminę Strzegom do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w nowo budowanym obiekcie z przeznaczeniem pomieszczeń na pierwszym piętrze na Klub Seniora w Jaroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia do klubu.

Budynek centrum będzie pozbawiony jakichkolwiek barier architektonicznych i zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich pomieszczeń. Na piętro będzie można wjechać windą.

- Zakup wyposażenia zaplanowaliśmy tak, alby uwzględniało specjalne potrzeby seniorów -np. zakupimy 100 książek drukowanych większa czcionką i 100 audiobooków. Seniorzy będą mieć również do dyspozycji tablety i komputery. Wyposażone zostanie pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych - informuje burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

W klubie umieszczony zostanie również pierwszy publicznie dostępny w gminie defibrylator AED. Jest to urządzenie wspomagające reanimację osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Strzegom poprzez utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie, przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań pozwalających na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności lokalnych.

 

 


do góry  |