AKTUALNOŚCI

  

 

Z trzepaka do parku 
(18.03.2019)

A A A

Roboty budowlane w ramach projektu "Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu" wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych" wchodzą w ostatnią fazę realizacji. W ostatnim okresie rozpoczęły się prace związane z utworzeniem pierwszego gminnego parku kalistenicznego z elementami parkuru w rejonie ul. Świdnickiej nad Strzegomką.

 

- Pomysł utworzenia parku zgłosiła w 2016 roku Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu podczas prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 - informuje Marek Flakowski z Wydziału Funduszy Europejskich, koordynator prac nad programem rewitalizacji. - Projekt dobrze wpasowywał się w ideę nadania nowych funkcji miejskiemu parkowi w celu udostępnienia tej przestrzeni dla jak najszerszej grupy mieszkańców naszej gminy. Bez wahania ujęliśmy park kalisteniczny i parkur w koncepcji przebudowy parku miejskiego pomiędzy ul. Dolną a Kasztelańską. Oprócz placów zabaw, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, znajdzie się tam miejsce skierowane do młodzieży - dodaje Marek Flakowski. - W latach 2016-2017 młodzi ludzie kilkukrotnie pytali mnie o możliwość i termin lokalizacji ogólnodostępnych profesjonalnych urządzeń do treningu. Dziś mogę powiedzieć z dużą pewnością, że udostępnimy je już w te wakacje - informuje burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

 

Kalistenika (z gr. kallos sthenos - "piękno i siła") - aktywność fizyczna polegająca na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała, takie jak np. pompki, mostki, brzuszki itp. Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację.

Street workout (z ang. uliczny trening) - aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę.

Parkour ( z fr. sztuka przemieszczania się) - pochodząca z Francji forma aktywności fizycznej. Główną ideą parkour jest pokonywanie przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób.

(źr. Wikipedia)

 


Trwa rewitalizacja miasta 
(01.02.2019)

Mimo ujemnych temperatur prace związane z rewitalizacją, czyli przebudową i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych posuwają się sukcesywnie do przodu.

Aktualnie budowane są granitowe alejki wzdłuż Strzegomki oraz funkcjonalny parking przy ul. Św. Tomasza. Swój wizerunek diametralnie zmienia również zabytkowa basteja, która już jest pokryta dachówkami, a także mury miejskie. Przypomnijmy, że gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na rewitalizację Grabów i parku miejskiego w wys. 4,83 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotografii.

 

   

   

   

   

 

 


Zakończono pierwszy etap
(16.11.2018)

Zakończono pierwszy etap inwestycji: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych związany z zagospodarowaniem terenu na ul. Dolnej wzdłuż rzeki Strzegomki.

W ramach robót prowadzonych na obszarze Grabiny powstały uporządkowane tereny zielone, ciągi piesze- chodniki i elementy małej architektury. Przy skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Dolnej powstał ogrodzony plac zabaw z dużym urządzeniem linarium i dwiema trampolinami terenowymi. Wzdłuż ulicy Dolnej wśród zorganizowanej zieleni- wykonanych trawników, nasadzonych drzew i krzewów zostały zamontowane dwa zjazdy linowe tzw. tyrolki- to chyba pierwsze takie urządzenia wśród gminnych placów zabaw. Szczególną atrakcją dla zrewitalizowanego terenu jest fontanna posadzkowa z podświetlanymi strumieniami wody, która pięknie wpisuje się w nowo zorganizowaną przestrzeń. Na terenie przy rzece wśród zieleni został urządzony placyk grillowy z grillem terenowym. Zagospodarowany obszar wyposażono w ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody oraz w stojaki rowerowe. Część drogi przy skrzyżowaniu ul. Dolnej z ul. Wałbrzyską w obrębie przystanku autobusowego została przebudowana poprzez podniesienie odcinka drogi pomiędzy dwoma wyniesionymi przejściami dla pieszych. Wzdłuż muru nad rzeką została zamontowana balustrada zabezpieczająca. Przebudowana przestrzeń została oświetlona lampami parkowymi, których światło po zmroku nadaje całości bardzo przyjemnego i klimatycznego charakteru. Oprócz oświetlenia terenu został wykonany również monitoring i jedna z kamer została wyposażona w głośnik umożliwiający kontakt obsługi monitoringu miejskiego z przebywającymi na tym terenie osobami. Elementy te sprawiły, że nowo zagospodarowany teren stał się dużo bezpieczniejszy i chętnie wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców również po zmroku.

 

   

   

   

 


Wciąż trwają prace związane z przebudową i zagospodarowaniem przestrzeni obszaru Starego Miasta Strzegomia oraz z remontem i rewaloryzacją zabytkowych murów obronnych w tym remontem i odbudową bastei w tych murach. Na tym obszarze również widać postępy robót- teren został oczyszczony z nieuporządkowanej zabudowy, rozpoczęto wykonanie chodników z kostki kamiennej. Mury obronne w dużym zakresie zostały poddane renowacji, zaś budynek bastei przybiera docelowego kształtu. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 


 

 


Inwestycja pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych rozpoczęta w maju bieżącego roku nabiera kształtu. Widać już niektóre do tej pory wykonane lub rozpoczęte elementy robót.

Inwestycja została podzielona na 5 zadań i jej wykonanie postępuje etapowo.
W zakresie obszaru Grabina- ul. Dolna inwestycja obejmuje:

  • Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ulicy Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego,

  • Zadanie 2: Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej w zakresie działek 1941, 1942 na ulicy Dolnej,
    W zakresie obszaru Stare Miasto- od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej inwestycja obejmuje:

  • Zadanie 3: Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej,

  • Zadanie 4: Remont i rewaloryzacja zabytkowych murów obronnych wraz z odbudową i remontem bastei,

  • Zadanie 5: Porządkowanie terenu działek nr 2177 i 2036 na terenie Starego Miasta (teren wzdłuż- i przy wiadukcie kolejowym).

Pierwszy etap robót związany z zagospodarowaniem terenu na ul. Dolnej wzdłuż rzeki Strzegomki (Zadanie 1 i 2) przewidziany jest do zakończenia do końca października tego roku. W ramach tego etapu do tej pory zostały wycięte drzewa i krzewy. W dużej części wykonano chodniki i nawierzchnie utwardzone. Trwają prace związane z wykonaniem fontanny, której póki co nie widać w terenie, natomiast są wykonywane roboty związane z jej technologią ukrytą pod ziemią. Widać już zarys parkingu zaprojektowanego na początku ulicy Dolnej niedaleko wiaduktu kolejowego. W najbliższym czasie wykonawca zamierza rozpocząć montaż ogrodzeń i barierki- balustrady przy murze nad rzeką.

W drugim etapie inwestycji (Zadanie 3, 4 i 5) do końca czerwca 2019 r. zostanie wykonany zakres związany z zagospodarowaniem terenu Starego Miasta oraz rewaloryzacją zabytkowych murów obronnych i odbudową budynku bastei zlokalizowanej w parku w okolicy wiaduktu kolejowego. W ramach tego etapu do tej pory została dokonana wycinka drzew i krzewów, w dużej części zostały rozebrane zabudowania gospodarcze i widać już dużą część otwartego terenu, który zostanie zagospodarowany elementami małej architektury i zieleni przeznaczonej do odpoczynku i rekreacji. Od początku realizacji inwestycji trwają badania archeologiczne, których wykonanie zostało nałożone obowiązkiem przez Konserwatora Zabytków w związku z wpisem terenu Starego Miasta i murów obronnych Strzegomia do rejestru zabytków. Podczas prac archeologicznych na budynku bastei zostały odkryte do tej pory niewidoczne niektóre elementy konstrukcyjne, które projektant wkomponuje w wygląd wnętrza bastei. W trakcie badan archeologicznych na murach obronnych odkopano przypuszczalny przebieg baszty łupinowej w murze wewnętrznym. Na terenie przy bastei w tzw. międzymurzu wstępnie oczyszczono teren przyległy, dokonano częściowych rozbiórek obiektów gospodarczych. Trwają prace konserwatorskie na obiekcie bastei. Wykonawca przemurowywuje zabytkowe mury, oczyszcza je, wzmacnia i uzupełnia. Również na murach obronnych trwają prace konserwatorskie. Z korony murów ściągane są luźne kamienie, mury są czyszczone i przemurowywane.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

   

   

 


Parki i Graby odNOWA! 

Zapowiadane inwestycje na Grabach i w parku miejskim (odcinek od Netto do ul. Dolnej) już wkrótce się rozpoczną. Wniosek gminy Strzegom złożony w maju 2017 r. znalazł się na 4. miejscu listy rankingowej projektów i tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,83 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020!

Otrzymanie tak dużego dofinansowania jest kolejnym sukcesem strzegomskiego samorządu, który w ostatnich latach regularnie pozyskuje środki finansowe z różnych instytucji.

Rewitalizacja parku miejskiego i dzielnicy Graby z pewnością wpłynie na estetykę miasta i zdecydowanie poprawi jego wizerunek. Z faktu otrzymania prawie 5-milionowego dofinansowania niezwykle cieszy się burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, który podkreśla, że wreszcie ten fragment Strzegomia będzie ożywiony i będzie niejako konkurencyjny względem innych części miasta. - Rejon ten zasługuje, by w końcu coś się tam działo. Teren wzdłuż Strzegomki był zapomniany, a ma ogromny potencjał. Teraz to się zmieni! - podkreśla burmistrz.

Prace rozpoczną się już na wiosnę br., a ich zakończenie nastąpi w 2019 r. Roboty budowlane w pierwszej kolejności obejmą teren wzdłuż ul. Dolnej, co w połączeniu z przebudową jezdni i chodników całkowicie i trwale zmieni na lepsze wizerunek Grabów i uczyni z nich miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców innych części miasta i sołectw. Powstaną m. in.: plac zabaw na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Dolnej, zjeżdżalnie linowe i fontanna posadzkowa. Ponadto uzupełniona będzie zieleń, posadowione zostaną nowoczesne lampy oświetlające teren, zostanie przygotowane miejsce i przyłącza elektryczne pod kino plenerowe.

W kolejnym etapie przebudowany zostanie park miejski pomiędzy ul. Kasztelańską a Dolną. Powstaną fontanny, place i urządzenia zabawowe oraz atrakcyjna zieleń. Dla młodszego pokolenia powstanie park kalisteniczny (w pobliżu ul. Świdnickiej), gdzie młodzież będzie mogła ćwiczyć na specjalnych drążkach i poręczach. Dodatkowo powstanie mały ogród botaniczny, pergola z huśtawkami, warzywnik miejski, podwyższona rabata - dostępna dla niepełnosprawnych i górka saneczkowa. Odrestaurowane zostaną mury miejskie, odbudowana będzie baszta na cele działalności wystawienniczej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe, i nastąpi podświetlenie elementów zieleni i estakady w rejonie ul. Świdnickiej.

 


do góry  |