AKTUALNOŚCI

  

 

Projekt "Szlak Kamienia" 

A A A

  
 WARTO ZOBACZYĆ:

  

Trwa budowa Alei Rzeźb
(10.01.2018)

Budowa Alei Rzeźb w Strzegomiu nabiera tempa. Mimo zimy, prace na ul. Al. Wojska Polskiego posuwają się do przodu.

Aleja Rzeźb, która zlokalizowana będzie po prawej stronie ul. Al. Wojska Polskiego (w kierunku torów), jest realizowana w ramach czesko-polskiego projektu pn. "Szlak Kamienia".

Od początku stycznia br. rozpoczęto kontynuację robót w zakresie drogowym. Oczyszczany jest teren, karczowane są krzewy i demontowana jest mała architektura. Zapoczątkowano również prace rozbiórkowe i przygotowawcze pod podbudowę, a następnie ułożenie nawierzchni. Wykonawcą przedsięwzięcia jest PPUH Steinbudex - JM ze Świdnicy.

Przypomnijmy, że wzdłuż Alei Rzeźb finalnie ustawione zostaną rzeźby, które powstały i będą powstawać w trakcie strzegomskich plenerów kamieniarskich. Dodatkowo powstaną alejki spacerowe, stanowiące dojście do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontanna, zdroje uliczne i zagospodarowanie zieleni.

O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco.

 

   

   

 


Konferencja "Granit na szlaku kamienia" 
(26.06.2017)

Premiera spotu promującego "Szlak Kamienia", polsko-czeskie prezentacje multimedialne, wykłady tematyczne, okolicznościowe przemówienia, popisy wokalno-artystyczne, konferencja prasowa dla dziennikarzy, wycieczka autokarowa, a także projekcje czeskich bajek i filmu wypełniły program Konferencji "Granit na szlaku kamienia", która oficjalnie otworzyła projekt "Szlak Kamienia" ("Cesta Kamene") realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1.998.851,20 EUR.

Konferencja, którą prowadziła Wioletta Urban-Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, strzegomski koordynator projektu, odbyła się 23 czerwca br. w Strzegomskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział realizatorzy projektu z Horic, Podzvicinska, Świdnicy, Dobromierza i Strzegomia, władze samorządowe, przedstawiciele strzegomskiej branży kamieniarskiej, mieszkańcy gminy Strzegom i zaproszone media.

Włodarze gmin realizujących "Szlak Kamienia" podkreślali rangę projektu i wymieniali jakie działania będą realizowane w poszczególnych miastach. Zaznaczyli, że oprócz wymiernych efektów najbardziej cieszą się z tego, że dzięki projektowi będą mogli spotykać się sami mieszkańcy. Za pośrednictwem wcześniej nagranego filmu do uczestników konferencji zwróciła się prezydent Świdnicy - Beata Moskal-Słaniewska, która nie mogła być w tym dniu w Strzegomiu. Szczegóły całego projektu omówili koordynatorzy ze Strzegomia i Horic: Wioletta Urban-Smagłowska i Martin Bartik. Bardzo ciekawe wykłady przedstawili Krzysztof Skolak, prezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej i prezes Fundacji Bazalt oraz Josef Moravec, dyrektor średniej szkoły kamieniarskiej i rzeźbiarskiej w Horicach. Punktem kulminacyjnym była premiera spotu promującego "Szlak Kamienia".

Tę część konferencji zakończyły popisy wokalne grupy "Melodi" ze Szkoły Artystycznej w Horicach oraz niezwykle dynamiczne prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci z Akademii Tańca i Ruchu "Bans" ze Strzegomia.

Uczestnicy konferencji "Granit na Szlaku Kamienia" mieli okazję odwiedzić miejsca realizacji projektu w Strzegomiu, a więc ul. Al. Wojska Polskiego, gdzie będzie utworzona tzw. "Aleja Rzeźb". Zwiedzili także Centrum Aktywności Społecznej "Karmel", na terenie którego powstanie multimedialne centrum informacje o "Szlaku Kamienia". Z okien autokaru podziwiali również krzyż na Górze Krzyżowej, który - dzięki projektowi - będzie oświetlony. Przy okazji zobaczyli kamieniołom BAZALT oraz kamieniołom należący do firmy "Piramida" w Kostrzy.

Podsumowaniem całodniowej konferencji były bezpłatne projekcje czeskich bajek ze słynnym Krecikiem w roli głównej i filmu "Dobry Wojak Szwejk" w sali kinowej Strzegomskiego Centrum Kultury.

Tomasz Wanecki
Wydział Kultury, Sportu i Promocji

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 

 


Zaproszenie na konferencję "Granit na Szlaku Kamienia" 
(14.06.2017)

Gmina Strzegom zaprasza na konferencję "Granit na Szlaku Kamienia" otwierającą projekt "Szlak Kamienia" ("Cesta Kamene"). Odbędzie się ona 23 czerwca br. w Strzegomskim Centrum Kultury. Początek o godz. 10.00.

Piątkowe przedsięwzięcie rozpocznie się od konferencji prasowej, którą zaplanowano na godz. 9.30. Pół godziny później nastąpi oficjalne otwarcie konferencji "Granit na Szlaku Kamienia". Wśród uczestników będą włodarze Horic, Świdnicy i Dobromierza.

W programie m. in.: premiera spotu promocyjnego - "Szlak Kamienia", omówienie projektu "Szlak Kamienia - przedstawienie celów i założeń", wykłady i prezentacje multimedialne: "Strzegom - na Szlaku Kamienia" oraz "Horice - na Szlaku Kamienia", a także prezentacje artystyczne w wykonaniu grupy big beat ze Szkoły Artystycznej "MELODIE" z Horic oraz Akademii Tańca i Ruchu "BANS" ze Strzegomia.

Na deser organizatorzy zapraszają na bezpłatne projekcje filmowe w kinie SCK.
O godz. 17.00 zostanie wyświetlony "Krecik" - blok bajek dla dzieci, zaś o 19.00 - "Dobry Wojak Szwejk" - film fabularny.

 

 


Kasa na "Szlak Kamienia" 
(23.01.2017)

Gmina Strzegom przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwą "Szlak Kamienia" wraz z partnerami z Czech i Polski.

Zgodnie z Programem Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całość budżetu dla wszystkich partnerów wynosi blisko 2 mln euro, z czego wys. dotacji wynosi 1,7 mln euro. Budżet zadań dla gminy Strzegom wynosi ok. 669 tys. euro, w tym dotacja ok. 568,6 tys. euro.

 

Projekt "Szlak Kamienia" jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r., obejmując obszar od Horic poprzez okolice Zviciny, Dobromierz, Świdnicę aż do Strzegomia. Punktem wyjścia będzie Horickie Muzeum oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które zaprezentują kamienne atrakcje Horic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko - polskie sale multimedialne. Wszystkie te gminy będą częścią "Szlaku Kamienia", który będzie promować i tematycznie łączyć dwa przygraniczne regiony - okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk. - Przy wyborze partnerów został położony nacisk przede wszystkim na korzyści, jakie może przynieść realizacja projektu i na wiarygodność partnera, co zostało zapewnione przez udział w projekcie gmin o stabilnym funkcjonowaniu i finansowaniu - podkreśla burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Główną oś partnerską tworzą miasta Horice (Partner wiodący) i Strzegom (Partner projektowy), które w swoich krajach są znane ze swoich związków kulturowych z kamieniem i udostępniają wiele cennych zabytków związanych z kamieniem. W Strzegomiu powstanie Aleja Rzeźb (po prawej stronie ul. Aleja Wojska Polskiego w kierunku torów), gdzie będą wystawione rzeźby, które powstały w trakcie dotychczasowych plenerów kamieniarskich. Ponadto powstaną alejki spacerowe, stanowiące dojście do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontanna, zdroje uliczne i zagospodarowanie zieleni. - Wielką atrakcją będzie multimedialne centrum informacji o "Szlaku Kamienia" i jego atrakcjach udostępnione dla turystów, umożliwiające wirtualny spacer po szlaku kamiennym i kontakt przez Internet z bliźniaczą salą w Horicach z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala będzie zlokalizowana w CAS Karmel w Strzegomiu - informuje Wioletta Urban-Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w UM w Strzegomiu, strzegomski koordynator projektu. - Naszych mieszkańców zapewne ucieszy oświetlenie Góry Krzyżowej oraz oznakowanie trasy turystycznej, łączącej główne zabytki związane z kamieniem. W sumie wykonanych będzie 14 nowoczesnych tablic, a na każdej z nich zostanie zamieszczony kod QR, po wprowadzeniu którego będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat "Szlaku Kamienia" - dodaje Wioletta Urban-Smagłowska.

Dodajmy, że w celu promocji czesko-polskiego projektu "Szlak Kamienia" powstanie specjalna strona internetowa, spot reklamowy, wydane będą foldery, ulotki i mapy w kilku językach. "Szlak Kamienia" będzie promowany również na targach w Czechach i Polsce oraz w mediach.

W czerwcu br. w Strzegomiu odbędzie się konferencja promocyjna rozpoczynająca projekt "Szlak Kamienia". Podobna konferencja będzie miała również miejsce w Horicach przy okazji otwarcia przebudowanego muzeum. Celem konferencji jest promocja "Szlaku Kamienia" pośród szerokiej publiczności, a jej celem przyciągnięcie potencjalnych turystów.

 


Umowa partnerstwa miast Strzegom-Horice podpisana 
(23.10.2015)

21 października br. w czeskich Horicach odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy samorządami miasta Horice i gminą Strzegom. Aktu podpisania umowy dokonali: starosta Horic - Ales Svoboda i burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta.

Trwające od roku rozmowy o partnerstwie naszych miast i wzajemne wizyty na różnego typu uroczystościach odbywających się w obu miastach, zaowocowały we wrześniu br. Oba miasta podczas sesji swoich Rad Miejskich podjęły uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej miasta Horic i gminy Strzegom. Finał rozmów odbył się w Horicach 21 października br. w sali obrad miejscowego ratusza.

W uroczystościach uczestniczyli również: ze strony czeskiej - wicestarosta miasta Horice - Martin Pour, radni Rady Miejskiej w Horicach, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, naczelnicy i kierownicy wydziałów urzędu oraz przedstawiciele placówek oswiatowych, ze strony polskiej - przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tomasz Marczak, sekretarz gminy - Iwona Zabawa, kierownik Biura LGD "Szlakiem Granitu" - Andrzej Sukta, naczelnicy wydziałów Urzedu Miejskiego w Strzegomiu oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu. Tak liczna reprezentacja obu miast spowodowana była faktem, że zbliża się termin składania wniosków w ramach przygranicznych projektów, do których nasze miasta chcą złożyć wspólne projekty. Środowe spotkanie było również pełne pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłym roku.

Kolejne spotkanie robocze w temacie projektów przygranicznych odbędzie się w Strzegomiu w listopadzie bieżącego roku.

Co łączy miasta Strzegom i Horice?

Miasta Strzegom i Horice ze względu na pokrewną działalność można nazwać miastami bliźniaczymi. To co łączy Strzegom i Horice, to przede wszystkim wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez nasze miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Podjęcie współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Glacensis.

Kolejne miasta partnerskie dla Strzegomia to kolejni nowi partnerzy do wspólnych przedsięwzięć i projektów. Nowe miasta bliźniacze to także dowód intensywnej współpracy miasta na arenie międzynarodowej i świadectwo jego rozwoju i działalności na rzecz wspierania procesu jednoczenia Europy i promowania aktywności obywatelskiej.

Przystąpienie do umowy partnerskiej pozwoli na nawiązanie oficjalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinach:

  • kultury,

  • oświaty,

  • ochrony środowiska,

  • gospodarki,

  • turystyki,

  • służby zdrowia,

  • tworzenia wspólnych projektów oraz wszelkich innych.

Poszerzenie dotychczasowego kręgu miast partnerskich Strzegomia pozwoli na rozszerzenie współpracy z kolejnymi miastami europejskimi na wszystkich istotnych płaszczyznach. Miasta i ich mieszkańcy będą mogli wymieniać doświadczenia i informacje w interesujących ich obszarach życia. Współpraca z nowymi miastami to nowa sieć kontaktów wewnątrz wielokulturowej społeczności Europy.

Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy i jej wejście w życie nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi dla miasta Strzegom.

W ramach dalszej współpracy będą ponoszone koszty finansowe związane z działaniami na rzecz partnerstwa i przyjaźni między miastami. Wynikać one będą ze wspólnych ustaleń w oparciu o umowę partnerską o współpracy.

 

   

   

   

   

   

 


Kolejne inwestycje – kolejne zmiany
(01.10.2015)  

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2015- 2024, zmiana budżetu gminy Strzegom na 2015 rok oraz przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom, to tylko niektóre z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu w dn. 30 września br.

Początek posiedzenia był bardzo uroczysty. Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Honorową Odznakę wręczył Jerzy Orabczuk, prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu. W okazjonalnym przemówieniu prezes Jerzy Orabczuk podkreślił wielkie zaangażowanie poseł Moniki Wielichowskiej w krzewieniu pamięci o losach Polaków na nieludzkiej, syberyjskiej ziemi, wagę uczestnictwa w rocznicowych uroczystościach oraz ogromne wsparcie dla związku, jakiego posłanka udziela.

Po uroczystym wstępie uchwały zdominowały porządek obrad. Podjęto wiele uchwał ważnych dla mieszkańców i rozwoju gminy.

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu

Na to czekali seniorzy gminy Strzegom już od dawna. Z dniem 28 grudnia 2015r. zostanie utworzony w Strzegomiu Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor”. Celem utworzenia placówki jest poprawa jakości życia i aktywizacja społeczna seniorów poprzez działania prozdrowotne, w tym usługi opiekuńcze oraz poprzez edukację, działania kulturalne, artystyczne, sportowe. Uchwałą zatwierdzono statut Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” zapewni wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Z usług dziennego domu korzystać będzie 30 seniorów. Na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie z rządowego Programu „Senior-Wigor” w pełnej wnioskowanej wysokości 250 tys. zł, (z czego 180 tys. zł na adaptację pomieszczeń i 70 tys. zł na wyposażenie).

Dzienny Dom Pobytu realizuje zadania wynikające z Programu Wieloletniego „ Senior – Wigor” na lata 2015-2020.

Podjęcie współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Horice w Republice Czeskiej

Rada Miejska w Strzegomiu zdecydowała o podjęciu współpracy z miastem Horice w Republice Czeskiej. Obie miejscowości Strzegom i Horice łączy przede wszystkim przemysł tj. wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez zaprzyjaźnione miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Podjęcie współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Glasensis. Kolejne miasta partnerskie dla Strzegomia, to kolejni nowi partnerzy do wspólnych przedsięwzięć i projektów. Nowe miasta bliźniacze to także dowód intensywnej współpracy miasta na arenie międzynarodowej i świadectwo jego rozwoju i działalności na rzecz wspierania procesu jednoczenia Europy i promowania aktywności obywatelskiej.

Przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 – 2025

Gmina Strzegom zamierza opracować Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, który jest wieloletnim programem działań rewitalizacyjnych mających na celu identyfikację oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju, będącego narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na 2015-2025 realizowane jest we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie Strzegom tzn. wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Z uwagi na złożoność procesów rewitalizacyjnych oraz w celu zapewnienia stabilności ich realizacji, ustalono okres obowiązywania programu do 2025 roku, uwzględniający ramy czasowe, w których możliwe będzie pozyskiwanie dofinansowań dla działań rewitalizacyjnych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, określa warunki rozmieszczenia tych pojemników, jak i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Określa częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Nakreśla obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Więcej informacji na: http://bip.strzegom.pl/public/get_document.php?id=40435&id_contents=44527 

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom Rada Miejska w Strzegomiu uchwaliła, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Strzegom będzie świadczyć usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w każdej ilości, jak również - odpadów surowcowych (tzw. „suche”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, plastiku (PET) zebranych w pojemnikach ogólnodostępnych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z prawem Rada Miejska może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W celu ujednolicenia oraz usprawnienia wprowadzonego w gminie Strzegom od dnia 1 lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto decyzję o odbieraniu z dniem 1 stycznia 2016r. odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli od przedsiębiorców.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   


Goście z Czech w Strzegomiu! 
(25.02.2015)

Strzegom prowadzi rozmowy z czeskim miastem Horice. W celu omówienia szczegółów wzajemnej współpracy do granitowego serca Polski przybyła delegacja z Czech.

Starosta Ales Svoboda, jego zastępca Ivan Dolezal, szef biura starosty Iva Gracikova, koordynator stowarzyszenia Podzvincinsko Katarzyna Karesova, Michalea Belinova i Michał Jakl z informacji miejskiej, Susan Culkova oraz Radek Ciperova ze Szkoły Podstawowej w Horicach i tłumacz Dorota Budarova – przybyli do Strzegomia, aby rozmawiać o najważniejszych kierunkach przyszłej współpracy.

– We współpracy najważniejsi są ludzie. Jeśli oni będą się spotykać, to wtedy jest sens podejmowania wspólnych działań – mówił, witając gości, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

– W Horicach wydobywa się piaskowiec, a w Strzegomiu granit. Te dwie skały nas łączą. Oznacza to, że głównym kierunkiem naszej współpracy będzie promocja kamieniarstwa oraz związanych z tym dziedzin kultury – podkreślał z kolei Ales Svoboda.

Strzegom i Horice mają jeszcze jeden punkt wspólny. Czeskie miasto słynie z produkcji, słynnych na cały kraj, rurek waflowych, natomiast Strzegom szczyci się tym, że na jego terenie zlokalizowana jest jedna z największych w Europie firm – FSB Piekarnie, produkująca pieczywo m.in. dla sieci McDonalds.

W trakcie spotkania roboczego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, strzegomianie przedstawili Czechom swoją wizję współpracy.

Zastępca burmistrza Wiesław Witkowski opowiedział o tym, jak zorganizowany jest sport na terenie gminy Strzegom. – Prężnie działają u nas takie dziedziny jak jeździectwo, judo oraz piłka nożna, która jest najpopularniejsza. Wyrażamy swoją chęć do wspólnej organizacji meczów piłkarskich – mówił zastępca. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz dyrektor strzegomskiego LO Tomasz Marczak podkreślił, że cenną inicjatywą byłoby organizowanie spektakli przez młodzież z Horic i Strzegomia. Natomiast naczelnik Wydziału Oświaty Urszula Podsiadły-Szubert oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Elżbieta Smyk opowiedziały na temat funkcjonowania naszej oświaty oraz realizowanych przez szkoły projektów, szczególnie tych o charakterze międzynarodowym. – Chciałbym, żeby we współpracę między naszymi miastami włączyć również te małe szkoły z terenu gminy Strzegom – mówił burmistrz Suchyta.

Ważnym punktem spotkania było omówienie przedsięwzięć kulturalnych w obu miastach. Horice mają wspaniały festiwal jazzowy, galerię sztuki oraz plener rzeźb, w którym udział biorą artyści z całego świata. – Strzegom ma fenomenalny Festiwal Folkloru, Biennale Rzeźby w Granicie, Jarmark Wielkanocy, bardzo aktywne grupy artystyczne oraz dożynki, które integrują całą społeczność – opowiadała dyrektor SCK Bożena Bojanowska-Czuk.

Miejsce w dyskusji poświęcono także pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania realizowane na terenie gminy, o czym mówiła naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Anna Hałas. Dzięki współpracy partnerskiej z miastem Horice strzegomski samorząd będzie miał okazję pozyskiwać środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska (perspektywa finansowa 2014– 2020), a w szczególności korzystać  z mikrograntów dla beneficjentów  Euroregionu Glacensis. Obszar wsparcia programu obejmuje zarówno powiat świdnicki, jak i Kraj Kralovohradecki, w którym leżą Horice. W spotkaniu wzięły również udział sekretarz gminy Iwona Zabawa-Budziszyn oraz Wioletta Urban, naczelnik Wydziału Kultury Promocji i Sportu. Dodajmy, że urok Strzegomia i Horic doskonale oddały filmy promocyjne, które obejrzeli uczestnicy.

Omówione podczas dyskusji tematy z pewnością pozwolą na ustalenie najważniejszych kierunków przyszłego partnerstwa naszych miast. Wizyta była również doskonałą okazją do tego, żeby pokazać gościom gminę Strzegom oraz jej najpiękniejsze i najciekawsze miejsca. Duże wrażenie na delegacji wywarły strzegomska Bazylika i kamieniołom Piramida w Kostrzy. Goście odwiedzili także FSB Piekarnię Strzegom, sklep Fundacji Bazalt oraz CAS „Karmel”.
Dziękując za serdeczne przyjęcie, zapraszali do Horic.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 


Strzegom - Horice - nowe możliwości
29.04.2014 r.

Delegacja ze Strzegomia odwiedziła Horice w celu podjęcia współpracy i pozyskania partnera z Euroregionu Glacensis. Podjęcie współpracy to stworzenie nowych możliwości w zakresie realizacji wspólnych projektów, dotyczących m.in. wymiany kulturalnej, sportowej oraz gospodarczej z wykorzystaniem funduszy przewidzianych dla polsko-czeskiej współpracy przygranicznej np. w ramach tzw. mikroprojektów.

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta wraz z Dorotą Sozańską - z-cą dyrektora Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz Bożeną Bojanowską-Czuk, dyrektorem Strzegomskiego Centrum Kultury odwiedzili 25 kwietnia 2014r. miasto Horice celem spotkania się z władzami miasta. Stronę czeską reprezentowali obok starosty miasta- Ivana Doležal, Ing. Josef Moravec- dyrektor średniej przemysłowej szkoły kamieniarskiej i rzeźbiarskiej z Horic, Jan Sezima- przedstawiciel Domu Kultury, Zdenek Hefka- doradca w sprawach dotacji, grantów i współpracy Czesko-Polskiej.
Miasto Horice jest położone w odległości 110 kilometrów od Strzegomia w województwie Královéhradeckého. To urokliwe czeskie miasteczko o wielkości porównywalnej do Strzegomia, malowniczo położone na zielonych o tej porze roku pagórkach, które słynie, jak mówią o nim jego mieszkańcy, z kamiennego piękna i słodkich rureczek. Zarówno Strzegom jaki Horice leżą na obszarze Euroregionu Glacensis. Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie polsko- czeskiej współpracy przygranicznej oraz rozwój przygranicznego obszaru powiązany z geograficznymi oraz historyczno- politycznymi uwarunkowaniami. Właściwość terytorialna Partnerów w ramach Funduszu Mikroprojektów dla regionu Glacensis po stronie polskiej: powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, po stronie czeskiej: obszar NUTS III Kraj Královéhradecki, Pardubicki i Ołomuniecki - terytorium powiatów Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk. Obecnie członkami euroregionu po polskiej stronie są 34 samorządy gminne oraz 3 powiaty. Po czeskiej stronie członkami jest 109 miast i gmin oraz samorządy krajów (województw) Královéhradeckého, Pardubického i Olomouckého. Współpraca między Strzegomiem i Horicami stworzy miastom partnerskim nowe możliwości i wyznaczy nowe wyzwania.

 

   

   

   

   

 


 


do góry  |