AKTUALNOŚCI

 

 

Nasi strażacy w Horicach 
(11.10.2017)

A A A

Współpraca z miastem partnerskim Horice w Czechach układa się wzorowo. Tym razem do naszych południowych sąsiadów udała się 20-osobowa delegacja strażaków-ochotników z gminy Strzegom na czele z zastępcą burmistrza Strzegomia - Wiesławem Witkowskim i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Strzegomiu - Pawłem Mosórem, by uczestniczyć w drugiej i ostatniej części międzynarodowego projektu pn. "Czesko-polskie zawody strażackie" ("Česko-polské hasičské závody").

Inauguracja projektu miała miejsce w Strzegomiu na początku czerwca br. Teraz przyszedł czas na rewizytę. Wyjazd odbył się w dniach 15-17 września br. - Głównym punktem naszego pobytu w Czechach był udział w sobotnich zawodach sprawnościowych. Strażacy chodzili na szczudłach, przeciągali linę, pokonywali różne przeszkody na czas i układali herby miast z kartonów. Dzień wcześniej uczestniczyliśmy w konferencji pn. "Zaangażowanie strażaków z gminy Strzegom i Horic w akcjach ratowniczych" oraz w jubileuszu 25-lecia państwowej straży pożarnej z Horic i 120-lecia ochotniczej straży pożarnej - informuje Urszula Olszewska, prezes zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu.

Jak podkreśla zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski, wyjazd do Horic był udany i spełnił założenia projektowe. - Chodziło głównie o to, by nawiązać bliższą współpracę pomiędzy strażą pożarną obu miast. Te dwa spotkania dały możliwość wymiany doświadczeń i zobaczenia sprzętu strażackiego, poznania ludzi i środowiska. Wierzę, że nawiązane przyjaźnie będą owocować w przyszłości - podsumował zastępca burmistrza Strzegomia.

Projekt był współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 27,5 tys. euro.

 

   

 


 

 


 

 


 

Współpraca strażaków na medal 
(05.06.2017)

Gmina Strzegom oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzegomiu były organizatorami dwudniowego spotkania (2-3 czerwca br.) strażaków z gminy Strzegom i miasta partnerskiego Horice. Odbyło się ono w ramach międzynarodowego projektu pn. "Czesko-polskie zawody strażackie" ("Česko-polské hasičské závody").

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 27,5 tys. euro, z czego gmina Strzegom wydatkuje ok. 13 tys. euro i otrzyma ok. 11,5 tys. euro dofinansowania.

W późne piątkowe popołudnie w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyła się konferencja nt. "Ochotnicze Straże Pożarne w Strzegomiu i Horicach, wczoraj i dziś". Gośćmi konferencji byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionego ze Strzegomiem miasta Podhajce na Ukrainie. W jej trakcie przedstawiono strukturę straży pożarnej w gminie Strzegom, omówiono najważniejsze akcje, w których brały udział nasze jednostki i zapoznano uczestników z bogatą historią jednostek. Strona czeska także zaprezentowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem straży pożarnej w Horicach. Jak się okazało, główną różnicą jest posiadanie przez nasze miasto partnerskie zarówno ochotniczej straży pożarnej, jak i państwowej. Konferencja była znakomitą okazją do bliższego poznania się strażaków i zapowiedzią dalszej części spotkania w Strzegomiu.

Sobota rozpoczęła się bardzo atrakcyjnie - szczególnie dla najmłodszych mieszkańców gminy Strzegom, którzy mogli skorzystać z bezpłatnych lotów balonem na linie na terenie dolnej płyty stadionu OSiR. Następnie balon latał nad Strzegomiem, promując zawody strażackie.

Najważniejszym punktem dwudniowego spotkania były sobotnie zawody sportowo-strażackie. Kilkugodzinne zmagania strażaków w upale dostarczyły wiele emocji publiczności, która mocno dopingowała wszystkim uczestnikom. Strażacy wykazali się wspaniałym wyszkoleniem technicznym, refleksem i świetnym przygotowaniem kondycyjnym. Wśród seniorów najlepsi okazali się ochotnicy ze Stanowic, którzy wyprzedzili zespoły ze Strzegomia i Tomkowic. Reprezentacja Horic wystąpiła gościnnie, osiągając wynik, który dałby jej miejsce w ścisłej czołówce. Warto pochwalić także drużyny z Kostrzy, które były bezkonkurencyjne wśród młodszych kategorii wiekowych. Na zakończenie turnieju wręczono puchary i medale wszystkim startującym drużynom.

- To były wspaniałe dwa dni. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Urszuli Olszewskiej - prezesowi zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu za świetne zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Ufam, że współpraca pomiędzy strażakami będzie się cały czas rozwijać i będą tego wymierne efekty. Jestem pewien, że będzie to współpraca na medal - podsumował burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Tomasz Wanecki
Wydział Kultury, Sportu i Promocji

 

   

 


 

 


 

 


do góry  |