AKTUALNOŚCI

 

 

Przebudowa zakończona! 
(05.02.2019)

A A A

Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie została zakończona.

 

W wyniku realizacji projektu powstał dwukondygnacyjny budynek mieszkalny składający się z 21 mieszkań socjalnych, w tym 2 mieszkania na parterze budynku zostały przystosowane do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne. Każde z mieszkań posiada własne ogrzewanie elektryczne i standard wykończenia do zamieszkania. Począwszy od grudnia 2018 r. trwają procedury zasiedlania budynku.

W kubaturze budynku mieszkalnego na parterze jednego ze skrzydeł zostały wydzielone pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy. W lokalu tym będą realizowane usługi społeczne dla mieszkańców.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.563.579,47 zł, w tym wartość dotacji 987.829,65 zł.

 


Budynek komunalny w Jaroszowie coraz bliżej oddania do użytku 
(14.09.2018)

Prace związane z przebudową budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie powoli dobiegają końca.

Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe: malowanie pomieszczeń, układanie paneli, wykonywanie okładzin z płytek, a także tzw. biały montaż. Kończą się również prace elewacyjne - brakuje jeszcze cokołu na budynku z tynku mozaikowego. Wykonywane są roboty związane z elementami zewnętrznymi, jak pochylnia dla niepełnosprawnych i schody oraz opaska wokół budynku. Wkrótce zostanie zakończony montaż sufitów podwieszanych. Na budynku zostaną zawieszone 4 budki lęgowe dla ptaków na elewacji południowej, których montaż został narzucony przez specjalistę ornitologa w wyniku dokonanych oględzin budynku przed rozpoczęciem robót. Ekspert stwierdził występowanie wróbli w niezamieszkałym wówczas obiekcie i zalecił działania kompensacyjne.

Oddanie budynku do użytkowania ma nastąpić na przełomie października/listopada br.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

   

   

 

 


Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie
(20.10.2017)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 polega na przebudowie istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, zdegradowanego i nieużytkowanego byłego hotelu robotniczego w miejscowości Jaroszów w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz na pomieszczenie pełniące funkcję świetlicy.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Strzegom poprzez utworzenie we wsi Jaroszów 21 lokali socjalnych oraz pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy. Wśród powstałych mieszkań 2 z nich na parterze budynku zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Również do pomieszczeń świetlicy zostanie zapewniony dostęp osobom niepełnosprawnym.

Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 2.563.579,47 zł. 
Wielkość przyznanego dofinansowania 987.829,65 zł.do góry  |