AKTUALNOŚCI

  

 

 

 

Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

A A A

  

Przedszkole w Jaroszowie jak nowe
(31.12.2018)

10 grudnia br. odbył się odbiór części 1 zadania - Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynku szkolno-przedszkolnego w Jaroszowie.

Zadanie było wykonane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania wykonano 
m. in.:

  • dokumentacje projektową,

  • roboty budowlane termomodernizacyjne w tym m.in.: wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe - oparte o kocioł na pellet wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby instalacji nowego źródła ciepła, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami z klinkieru, wykonanie nowych obróbek dachowych, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie opaski z kostki betonowej.

Poza dofinansowaniem ze środków gminy wykonano: nową wentylację budynku, wymianę instalacji elektrycznej w budynku, remont i dostosowanie sanitariatów dla dzieci.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem to koszt ok. 840 tys. zł., w tym dofinansowanie
w wysokości ok. 537 tys. zł.
Wartość robót wykonanych poza dofinansowaniem to koszt ok. 269 tys.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działania nr 3.3. "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW" Poddziałania nr 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

   

 


 


Dokończenie termomodernizacji

11 maja br. została podpisana umowa na dokończenie robót termomodernizacyjnych w Gimnazjum Nr 1 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3), Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) realizowanych w ramach I etapu zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom - placówki oświatowe".

 

Umowa dot. termomodernizacji powyższych budynków została podpisana w ubiegłym roku, jednak w związku z problemami finansowymi wykonawca nie był w stanie dokończyć prac, zszedł z terenu budowy i ogłosił upadłość. Gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy w lutym 2018 r. Przed zawarciem umowy wykonawca złożył w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy i w związku z tym udało się odzyskać od ubezpieczyciela kwotę prawie 146 tys. zł.

Po rozliczeniu wykonanej części robót ogłoszono przetarg na dokończenie termomodernizacji. Do wykonania pozostały m. in.: częściowa wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie wraz z izolacją, zabezpieczenie ścian powłoką antygrafitti, wykonanie cokołów z płyt granitowych, wykonanie opasek wokół budynków, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych.

- Z uwagi na panującą obecnie na rynku zamówień publicznych sytuację tj. małą liczbę ofert, a nawet ich całkowity brak, obawialiśmy się, że żadna firma nie zdecyduje się złożyć oferty - informuje Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Strzegomiu. - W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta - "Granit" Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia - która umożliwi nam kontynuację, zakończenie i rozliczenie zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 3,36 mln zł - dodaje.

 


Przedszkole w Stanowicach już po remoncie

Zakończyła się termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Stanowicach. Zadanie było wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania wykonano m.in.: dokumentacje projektową, roboty budowlane termomodernizacyjne w tym m.in.: wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej, docieplenie ścian wewnętrznych kotłowni, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy oraz docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykonanie tynków elewacyjnych, wykonanie nowych obróbek dachowych, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie opaski z kostki betonowej. - Poza dofinansowaniem ze środków gminy wykonano: nowe pokrycie dachu oraz wentylację budynku, wymianę instalacji elektrycznej w budynku, remont pomieszczeń w tym remont kuchni oraz wykonanie sanitariatów dla dzieci na piętrze – mówi Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wartość zadania objętego dofinansowaniem to koszt ok. 757 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 580 tys. zł. Wartość robót wykonanych poza dofinansowaniem to koszt ok. 461 tys.

 

   


Termomodernizacja placówek oświatowych

W październiku br. zakończył się odbiór termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w naszej gminie - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu

 

W ramach zadania wykonano m. in.: regulację instalacji c.o., częściową wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych i mechanicznych, częściową wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami, malowanie ścian z zabezpieczeniem powłoką antygrafitti, wykonanie nowych obróbek dachowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie opaski i odtworzenie chodników, remont kominów, remont schodów zewnętrznych, dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami, dostarczenie i montaż studzienek doświetlających, wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego, roboty rozbiórkowe i porządkowe.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu to koszt ok.
1 mln 510 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 777 tys. zł.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu to koszt ok.
1 mln 042 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 575 tys. zł.

Wartość zadania objętego dofinansowaniem - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
w Strzegomiu to koszt ok. 572 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 318 tys. zł.

 


Problematyczne schody
(05.03.2018)

Prace związane z termomodernizacją 6 obiektów oświatowych rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. Już na samym początku pojawiły się problemy z głównym wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP Nr 3).

Dokumentacja przetargowa przewidywała wykonanie remontu głównego wejścia do budynku, a podczas prowadzenia robót związanych z remontem "balkonu" i schodów oraz tarasu wejścia głównego do Gimnazjum stwierdzono zły stan konstrukcji płyty "balkonu", nie odpowiadający wymaganiom norm i stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
- Po wykonaniu demontażu warstwy lastryka i podkładu betonowego na tarasie i schodach stwierdzono również obecność niekontrolowanego nasypu, na którym wykonano taras i schody, co w konsekwencji powodowało pękanie powierzchni i nierównomierne jej osiadanie - wyjaśnia Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Strzegomiu. W związku z powyższym konieczne było rozebranie elementów konstrukcyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych elementów wejścia. Gmina wyłączyła tę część robót z zakresu powierzonego wykonawcy i zleciła wykonanie projektu. - We wrześniu ubiegłego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Wg umowy z wykonawcą budowa nowego wejścia zakończy się w maju 2018 r. Nowe wejście do szkoły zostało zaprojektowane w zupełnie inny sposób, tak aby zapewnić większe bezpieczeństwo dzieciom, które nie będą już wychodzić bezpośrednio na jezdnię. Udało się również wygospodarować część miejsca, które może zostać przeznaczone na chodnik - dodaje Katarzyna Cioruń.

Niecodzienna sytuacja ze schodami nie ułatwiała funkcjonowania placówki oświatowej, jak i samych uczniów. - Budynek szkoły rozpoczął swoje funkcjonowanie we wrześniu 2017 r. bez czynnego głównego wejścia. Uruchomiliśmy dla dzieci młodszych wejście boczne, a dla starszych wejście tylne od strony boiska. Utrudniało to początkowo organizację pracy szkoły, ale przyzwyczajenie do nowych warunków spowodowało, że nie zakłóca to już jej funkcjonowania - mówi Agnieszka Łukaszonek, dyrektor PSP nr 3 w Strzegomiu. - Do końca maja mają powstać nowoczesne schody, które zaopatrzone będą w schodołaz dla niepełnosprawnych. Mimo długiego czasu oczekiwania, cieszy fakt, że zakończymy rok szkolny z nowymi i na pewno bezpiecznymi schodami - kończy optymistycznie Agnieszka Łukaszonek.


Wielka metamorfoza przedszkola nr 2 
(24.01.2018)

W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu zakończyła się właśnie termomodernizacja. Budynek zmienił się nie do poznania, a kolorowa i optymistyczna elewacja zachwyca dosłownie wszystkich, szczególnie zaś - czemu nie można się dziwić - przedszkolaków.

W ramach termomodernizacji przeprowadzono również wymianę ogrzewania, a także gruntowny remont holu i szatni. Całość zadania to koszt ok. 760 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości ok. 470 tys. zł.

Cała społeczność przedszkola z wielkim optymizmem czekała na termomodernizację tej placówki. - Cieszymy się, że prace przebiegały sprawnie i nie zakłóciły pracy przedszkola, a co najważniejsze zostały zakończone w całości w wyznaczonym terminie. Teraz możemy pochwalić się pięknym przedszkolem. Mieniąca się pastelowymi kolorami elewacja zachwyca dzieci, naszych rodziców i mieszkańców Strzegomia - mówi dyrektor przedszkola Wiesława Górka.

Wszyscy wyrażają zadowolenie z przeprowadzonej inwestycji, bo udało się stworzyć piękny, estetyczny i przyjazny dzieciom budynek. Poprawiły się także warunki pracy. Rezultatem termomodernizacji będzie redukcja ubytków ciepła, zmniejszy się koszt ogrzewania i utrzymania obiektu.

Po przeprowadzonej termomodernizacji optymistyczne przedszkole "Miś Uszatek" jest dumą przedszkolaków, pracowników i rodziców.

 

   

 


Trwa termomodernizacja

Pod koniec ubiegłego roku gmina Strzegom pozyskała środki zewnętrzne na termomodernizację 6 placówek oświatowych.

Dzisiaj przedstawiamy krótki raport dot. realizacji tych bardzo ważnych - szczególnie dla przedszkolaków i uczniów - inwestycji. W dawnym Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP nr 3), dawnym Gimnazjum nr 2 (obecnie PSP nr 2) i PSP nr 2 trwa docieplanie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu. W dawnym Gimnazjum nr 1 rozebrano już schody zewnętrzne do budynku szkoły, w miejscu których powstaną nowe. W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu trwa docieplanie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu i zagospodarowanie terenu. W przypadku przedszkoli w Jaroszowie i Stanowicach trwają prace projektowe.

Realizacja całości projektu nastąpi do końca maja 2018 r.

 

   

   

   

 


Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
(10.10.2017)

Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. Ocieplono stropodach nad budynkiem szkoły granulatem. Ocieplono ściany zewnętrzne sali gimnastycznej oraz dach łącznika i sali gimnastycznej. Montowane są rynny. Rozpoczęto także docieplenie ścian nadziemnych budynku szkoły.

Planowana wartość zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" to koszt ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości ok. 615 tys. zł.

   


Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jaroszowie
(10.10.2017)

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie.
Koszt tej inwestycji to ok. 544 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 462 tys. zł.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe, oparte o kocioł na pellet z automatycznym podawaniem paliwa i automatyką pogodową wraz z dostosowaniem pomieszczeń, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie stropodachu płaskiego z wykonaniem nowego pokrycia dachowego papą, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i opaski wokół budynku z kostki betonowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami z tynku mozaikowego, wykonanie nowych obróbek dachowych, rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana parapetów wewnętrznych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 


Termomodernizacja budynku przedszkola w Stanowicach
(10.10.2017)

Planowana wartość zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – Publiczne Przedszkole w Stanowicach - to koszt ok. 608 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 517 tys. zł.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe – pompę ciepła w układzie glikol-woda z pionowymi odwiertami wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby instalacji nowego źródła ciepła, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie ścian wewnętrznych kotłowni i na poddaszu, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy oraz docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i opaski wokół budynku z kostki betonowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropu do nieogrzewanego strychu oraz poddasza, docieplenie dachu skośnego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami z tynku mozaikowego, wykonanie nowych obróbek dachowych, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

   

 


Dzięki przeprowadzonym pracom budynek całkiem zmieni swoje oblicze 
(11.07.2017)

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu

Obecnie trwają prace termomodernizacyjne przy budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu polegające na dociepleniu granulatem stropu wentylowanego, dociepleniu części podziemnej budynku. Wykonywane są także roboty rozbiórkowe oraz demontaż starej instalacji c.o. Planowana wartość zadania to koszt ok. 760 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 470 tys. zł.

 

   


Budynek zostanie odpowiednio ocieplony – to główny cel tego przedsięwzięcia
(11.07.2017)

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

Trwają prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu części nadziemnej budynku Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. Wykonywane są roboty rozbiórkowe oraz demontaż starej instalacji c.o. Planowana wartość zadania to koszt ok. 1mln 430 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 827 tys. zł.

 


W budynku zostanie przeprowadzony szereg prac, dzięki którym w szkole będzie cieplej

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły nr 2

Trwa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.
Planowana wartość zadania to koszt ok. 499 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 310 tys. zł. Zakres robót obejmuje m.in. regulację instalacji c.o., częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych, malowanie, wykonanie cokołów z płyt granitowych, docieplenie stropodachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, remont kominów, rozbiórki i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych przylegających do budynku, częściowe wykonanie nowej opaski wokół budynku .

   


Rusza termomodernizacja 
(20.03.2017)

Jak już wcześniej informowaliśmy, niebawem rozpoczną się prace związane
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom, czyli trzech szkół i trzech przedszkoli.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to koszt ok. 5, 1 mln zł. Wartość dofinansowania ok. 3,36 mln zł.

Termodernizacja podzielona jest na 2 etapy: Zakres prac 1 etapu obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech placówkach oświatowych Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Strzegomiu. Planowany termin: rozpoczęcie - marzec 2017 r., zakończenie - 30 listopada 2017 r. Etap II obejmuje termomodernizację 2 budynków oświatowych: Publicznego Przedszkola w Jaroszowie oraz Publicznego Przedszkola w Stanowicach. Etap II wykonywany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie - kwiecień 2017 r., zakończenie - 30 maja 2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Strzegom poprzez ograniczenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych poddanych termomodernizacji. - Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych, malowanie ścian z zabezpieczeniem powłoką antygrafitti, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie opaski, wykonanie cokołów - informuje Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. - Dodatkowo w Gimnazjum Nr 2 oraz PSP 2 w Strzegomiu będzie uregulowana instalacja c.o. W Gimnazjum nr 1 oraz PP nr 2 w Strzegomiu nastąpi wymiana instalacji c. o. na nową. W dwóch obiektach nastąpi wymiana źródeł ciepła na nowe oparte na energii odnawialnej: kocioł na biomasę- pellet w PP w Jaroszowie oraz pompę ciepła w PP w Stanowicach - dodaje Katarzyna Cioruń.


Docieplą szkoły i przedszkola 
(28.12.2016)

Już niebawem docieplonych zostanie sześć placówek oświatowych w gminie Strzegom. Wniosek o dofinansowanie "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom" znalazł się na ósmym miejscu (wśród 28 złożonych).

7 grudnia br. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła wyniki naboru. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i zakończą 31.05.2018 r. Koszt inwestycji to 5,09 mln zł, z czego dotacja to ok. 3,36 mln zł.

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w następujących placówkach edukacyjnych na terenie gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczne Przedszkole nr 2, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach.

W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropodachy, wymienione zostaną okna i drzwi, powstaną nowe instalacje grzewcze albo modernizacji i regulacji ulegną istniejące. W Jaroszowie zostanie zamontowany ekologiczny kocioł CO spalający biomasę, a w Stanowicach - pompa ciepła.

Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem niskiej efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie. - Widzimy korzyści, jakie przyniosła termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie oraz sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W budynkach jest ciepło, a pogoda nie zaburza organizacji zajęć, tak jak bywało to dawniej, kiedy z powodu chłodu trzeba było odwoływać zajęcia wf-u i dogrzewać sale lekcyjne elektrycznymi grzejnikami - mówi burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Na realizacji projektów skorzystają wszyscy. Uczniowie będą mieli zapewnione odpowiednie warunki nauki, gmina zaoszczędzi cześć środków przeznaczonych na ogrzewanie szkół i przedszkoli, a dodatkowo znacznie poprawi się estetyka obiektów poddanych termomodernizacji - dzięki nowym elewacjom. Poprawi się jakość powietrza, dzięki mniejszemu zużyciu paliw kopalnych do ogrzewania szkół.

 

Projekt ma strategiczne znaczenie dla gminy Strzegom, ponieważ jest elementem "Planu Gospodarki Emisyjnej dla Gminy Strzegom", a ponadto stanowi realizację projektów rewitalizacyjnych wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025":
B08 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom - budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu
B19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie

Planowane zakończenie robót: 31.05.2018 r.Wartość projektu: ok. 5,09 mln złWartość dotacji: ok. 3,36 mln zł

 do góry  |