AKTUALNOŚCI

 

Program współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi 2018-2019 

A A A

 

Wieloletni program współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019
(27.11.2017)

 

PLIKI DO POBRANIA:

  • UCHWAŁA NR 89/17
    RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
    z dnia 23 listopada 2017 r.
    w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.

PLIKI DO POBRANIA:


 

ZAPROSZENIE

do udziału w pracach nad projektem "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019"

Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019". W związku z powyższym zapraszamy Państwa, a w szczególności organizacje pozarządowe, do aktywnego uczestnictwa.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 31 maja 2017r. na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki
i Organizacji Pozarządowych
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub na adres e-mail: strzegom@strzegom.pl 

Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


do góry  |