AKTUALNOŚCI

    

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom” zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

A A A

 

Kolejny raz pozbyli się azbestu 
(24.09.2018)

W połowie września br. odebrano azbest z kolejnych posesji, których właściciele zadeklarowali chęć pozbycia się go. W sumie odebrano ponad 112 ton wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 55.149,99 zł, z czego 46.877,49 zł ma być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Resztę kwoty dołoży gmina Strzegom.

 

Azbest na zlecenie gminy Strzegom odebrała firma Środowisko i Innowacje z Warszawy. W ramach zadania firma odebrała elementy pokrycia dachu, oczyściła teren z pyłu azbestowego oraz zapakowała, załadowała i przekazała do unieszkodliwienia wytworzone odpady azbestowe. Za te czynności mieszkańcy gminy nie zapłacili ani złotówki. Jedynym kosztem po stronie właścicieli budynków było wykonanie nowego pokrycia dachu.

Azbest usunięto z sołectw: Bartoszówek, Godzieszówek, Granica, Kostrza, Międzyrzecze, Olszany, Rogoźnica, Stanowice, Stawiska, Strzegom, Żelazów i Żółkiewka.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 85% stanowi dotacja, natomiast 15 % dołoży gmina.


Kolejny raz usunięto azbest
(08.09.2017)

W dniach od 30 maja do 18 sierpnia br. nastąpiło usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzegom. Zadanie realizowała firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ramach zadania firma odebrała elementy pokrycia dachu, oczyściła teren z pyłu azbestowego oraz zapakowała, załadowała i przekazała do unieszkodliwienia wytworzone odpady azbestowe. Za te czynności mieszkańcy gminy nie zapłacili ani złotówki. Jedynym kosztem po stronie właścicieli budynków było wykonanie nowego pokrycia dachu.

Azbest usunięto z sołectw: Bartoszówek, Goczałków, Godzieszówek, Granica, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Olszany, Rogoźnica, Stanowice, Strzegom, Tomkowice, Rusko, Wieśnica i Żelazów.

W tym roku usunięto blisko 120 ton odpadów zawierających azbest na łaczną kwotę blisko 60 tys. zł brutto.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 85% stanowi dotacja, natomiast 15 % dołoży gmina.

 


Pozbyli się azbestu
(05.08.2016)

Z końcem lipca br. odebrano azbest z ostatnich posesji, których właściciele zadeklarowali chęć pozbycia się go. W sumie odebrano ok. 73 ton wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 35 135,21 zł, z czego ok. 29 600,00 zł ma być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Resztę kwoty dołoży gmina Strzegom.

W obecnej chwili trwa procedura rozliczenia wykonanej usługi, następnie gmina będzie rozliczać się z WFOŚiGW. Jak już pisaliśmy, azbest na zlecenie miasta odebrała firma Eko-Mix z Wrocławia, która prace rozpoczęła 21 czerwca br. W ramach zadania firma odebrała elementy pokrycia dachu, oczyściła teren z pyłu azbestowego oraz zapakowała, załadowała i przekazała do unieszkodliwienia wytworzone odpady azbestowe. Za te czynności mieszkańcy gminy nie zapłacili ani złotówki. Jedynym kosztem po stronie właścicieli budynków było wykonanie nowego pokrycia dachu.

 

   


Usuwanie azbestu 
(29.06.2016)

Firma Eko-Mix z Wrocławia 21 czerwca br. rozpoczęła usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzegom. Prace potrwają do końca lipca br.

Przypomnijmy, że w ramach zadania firma zabierze elementy pokrycia dachu, oczyści teren z pyłu azbestowego oraz zapakuje, załaduje i przekaże do unieszkodliwienia wytworzone odpady azbestowe. Mieszkaniec gminy nie zapłaci za te czynności. Jedynym kosztem po jego stronie pozostanie wykonanie nowego pokrycia dachu.

Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacja została przyznana w kwocie 29 600,00 zł przy całkowitym koszcie zadania, które wyszacowano na kwotę 34 842,69 zł. 85% stanowi dotacja, natomiast 15 % dołoży gmina. 

Usunięcie wyrobów azbestowych nastąpi z Żelazowa, Żółkiewki, Wieśnicy, Strzegomia, Olszan, Modlęcina, Międzyrzecza, Kostrzy, Jaroszowa, Goczałkowa i Bartoszówka.


 


do góry  |