Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
 
 

NGO: OTWARTE KONKURSY OFERT


 
 
 • ZARZĄDZENIE NR 214/B/2019
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 12 lipca 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
   
 • Zarządzenie Nr 145/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 10 czerwca 2019 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 
   
 • Zarządzenie Nr 144/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 6 czerwca 2019 r.
  zmieniające zarządzenie nr 65/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 118/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 8 maja 2019 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 72/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 11 marca 2019 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 
   
 • Zarządzenie nr 67/B/2019
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 5 marca 2019 r. 
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   
 • Zarządzenie Nr 65/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 40/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 7 lutego 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie nr 19/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 24 stycznia 2019 r. 
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
   
 • Zarządzenie nr 17/B/2019
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 16 stycznia 2019 r. 
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   
 • Zarządzenie Nr 16/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 15 stycznia 2019 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 
   
 • Zarządzenie Nr 7/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 10 stycznia 2019 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 6/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 10 stycznia 2019 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 5/B/2019
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 9 stycznia 2019 r.
  zmieniające zarządzenie nr 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.
   
 • Zarządzenie nr 4/B/2019 
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 3 stycznia 2019 r. 
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 313/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 28 grudnia 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 309/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 12 grudnia 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 297/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 29 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 297/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 29 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 285/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 19 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
   
 • Zarządzenie Nr 288/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 21 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 283/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 19 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku
   
 • Zarządzenie nr 179/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 12 lipca 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
   
 • Zarządzenie nr 164/B/2018
  Burmistrza Strzegomia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
    
 • Zarządzenie Nr 145/B/2018
  Burmistrza StRZEgomia
  z dnia 19 czerwca 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
    
 • Zarządzenie nr 135/B/2018 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 6 czerwca 2018 r. 
  w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie nr 132/B/2018
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 24 maja 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie 125/B/2018 
  Burmistrza Strzegomia
   z dnia 15 maja 2018 r. 
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie nr 104/B/2018
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
  w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie nr 97/B/2018 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 28 marca 2018 r. 
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 89/B/2018
  Burmistrza StRZEgomia
  z dnia 15 marca 2018 r.
  zmieniające zarządzenie Nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie nr 74/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 26 lutego 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   
 • Zarządzenie nr 73/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 26 lutego 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 60/B/2018
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 12 lutego 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 38/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 24 stycznia 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
   
 • Zarządzenie nr 35/B/2018 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 17 stycznia 2018 r. 
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
   
 • Zarządzenie nr 34/B/2018
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 16 stycznia 2018 r. 
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 3/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 9 stycznia 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 1/B/2018
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 8 stycznia 2018 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
   
 • Zarządzenie Nr 335/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 29 grudnia 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
   
 • Zarządzenie Nr 334/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 29 grudnia 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku 
   
 • Zarządzenie Nr 290/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 
   
 • Zarządzenie Nr 289/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
   
 • Zarządzenie Nr 288/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
   
 • Zarządzenie Nr 287/B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
    
 • Zarządzenie Nr 293B/2017
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 28 listopada 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 151/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 26 maja 2017 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 150/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 25 maja 2017 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 149/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 24 maja 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 113/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 26 kwietnia 2017 r.
  zmieniające zarządzenie Nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 104/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 20 kwietnia 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 103/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 20 kwietnia 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • Zarządzenie nr 31/B/2017 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 21 lutego 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 11/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 stycznia 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 10/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 stycznia 2017 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 
   
 • ZARZĄDZENIE NR 13/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 stycznia 2017 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 12/B/2017
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 stycznia 2017 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 327/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 28 grudnia 2016 r.
  uchylające zarządzenie Nr 322/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku 
   
 • ZARZĄDZENIE NR 326/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 28 grudnia 2016 r.
  uchylające zarządzenie Nr 321/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
    
 • Zarządzenie Nr 332/B/2016 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 30 grudnia 2016 r. 
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 330/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 329/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 322/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 19 grudnia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 321/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 19 grudnia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • Zarządzenie Nr 295/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 21 listopada 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • Zarządzenie Nr 294/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 21 listopada 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
    
 • Zarządzenie Nr 290/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 17 listopada 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku
   
 • Zarządzenie Nr 289/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 17 listopada 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
   
 • Zarządzenie Nr 288/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 16 listopada 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 251/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 1 września 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na 2016 rok.
   
   
  FORMULARZ OFERENTA
   - 
  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
    
 • ZARZĄDZENIE NR 188/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 czerwca 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na 2016 rok.

    -  FORMULARZ DLA OFERENTA
    -  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
   
 • Zarządzenie nr 161/B/2016
  Burmistrza Strzegomia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
   
 • INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2016 r.
  - oferta
   
 • ZARZĄDZENIE NR 149/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 1 czerwca 2016 r. 
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
   
 • Zarządzenie Nr 147/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 24 maja 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 140/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 20 maja 2016 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 104/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
   
 • Zarządzenie nr 99/B/2016
  Burmistrza Strzegomia z dnia 11 kwietnia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 45/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 lutego 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 32/B/2016
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 10 lutego 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
   
 • Zarządzenie Nr 22/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 stycznia 2016 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
   
 • Zarządzenie Nr 19/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 20 stycznia 2016 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
    
 • Zarządzenie Nr 15/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 13 stycznia 2016 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
   
 • Zarządzenie Nr 9/B/2016
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 7 stycznia 2016 r.
  sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 425/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 426/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 414/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 15 grudnia 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 400/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 399/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.
   
 • Zarządzenie Nr 398/B/2015
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 27 listopada 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 278/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 19 sierpnia 2015 r.
  w sprawie  rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 238/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 20 LIPCA 2015 r.
  ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.
     
 • ZARZĄDZENIE NR 198/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 9 czerwca 2015 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 192/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 25 maja 2015 r.
  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 160/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 kwietnia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 159/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 29 kwietnia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 155/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 22 kwietnia 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 82/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 18 marca 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 83/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 19 marca 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 71/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 6 marca 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 52/B/2015 
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 13 lutego 2015 r. 
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 14/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 15 stycznia 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem” dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 15/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 15 stycznia 2015 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego „Wygraj z rakiem" dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na 2015 rok.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 16/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 15 stycznia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 8/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 9 stycznia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 7/B/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 9 stycznia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2015
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 8 stycznia 2015 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2015 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 326/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 17 grudnia 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2015 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 305/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 25 listopada 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 300/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 listopada 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochronyi promocji zdrowia w 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 299/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 listopada 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 150/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 23 maja 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
    
 • Zarządzenie nr 95/B/2014
  Burmistrza Strzegomia
  z dnia 23 kwietnia 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 92/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 89/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 11 kwietnia 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 87/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA 
  z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
    
   
 • ZARZĄDZENIE NR 76/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 26 marca 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 61/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 12 marca 2014 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 42/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 4 marca 2014 r.
  w sprawie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 7/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 14 stycznia 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 1/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 7 stycznia 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 2/B/2014
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 7 stycznia 2014 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 354/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 24 grudnia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 337/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 28 listopada 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 336/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 26 listopada 2013 r.
  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 332/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 21 listopada 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia o twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 331/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 21 listopada 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 136/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 maja 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia  w 2013 r.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 122/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 14 maja 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 r.
   
 • Oferta realizacji zadania publicznego "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Strzegomia".
   
 • ZARZĄDZENIE NR 114/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 22 kwietnia 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony
  i promocji zdrowia w 2013 roku
   
   
 • ZARZĄDZENIE NR 106/B/2013 
  Burmistrza Strzegomia 
  z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
  zmieniające zarządzenie nr 102/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 108/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 16 kwietnia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 102/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 9 kwietnia 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 101/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 9 kwietnia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 92/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 29 marca 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 70/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 12 marca 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 61/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 4 marca 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
   
   
 • ZARZĄDZENIE NR 23/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 22 lutego 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 24/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 22 lutego 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku
      
 • OGŁOSZENIE O WYNIKU
  Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki chorób układu pokarmowego w 2013 roku .

   
 • ZARZĄDZENIE NR 14/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 25 stycznia 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki chorób układu pokarmowego
  w 2013 roku .
   
 • ZARZĄDZENIE NR 13/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 24 stycznia 2013 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 10/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 stycznia 2013 r.
  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 5/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 10 stycznia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
     
 • ZARZĄDZENIE NR 4/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 10 stycznia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
   
 • ZARZĄDZENIE NR 3/B/2013
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 8 stycznia 2013 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 574/B/2012
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 18 grudnia 2012 r.
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku.
    
 • ZARZĄDZENIE NR 557/B/2012
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 11 grudnia 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r.
   
 • ZARZĄDZENIE NR 536/B/2012
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 21 listopada 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
    
 • ZARZĄDZENIE NR 535/B/2012
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 21 listopada 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
   
   
 • Zarządzenie Nr 537/B/2012
  Burmistrza Miasta Strzegom 
  z dnia 21 listopada 2012 t. 
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku.
     
 • ZARZĄDZENIE NR 524/B/2012
  BURMISTRZA STRZEGOMIA
  z dnia 20 listopada 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
     
 • Zarządzenie Burmistrza Strzegomia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r.
    
 • Konkursy ogłoszone i rozstrzygnięte przed dniem 25.05.2012r. znajdziecie Państwo tu:
  Ogłoszenia konkursów 
  Wyniki konkursów  
   
 • Zarządzenie Burmistrza 311/B/2012
  z dnia 25 czerwca 2012
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r. 

do góry  |