AKTUALNOŚCI
 
 

Strategia Rozwoju Gminy Strzegom
05.01.2011 r.


  
Gmina Strzegom we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskim z Wrocławia opracowała Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom na lata 2010 - 2020.

Strategia Rozwoju Lokalnego to dokument wyznaczający najważniejsze kierunki rozwoju gminy. Określa wizję, misję, główne cele strategiczne i operacyjne, a także sposób ich realizacji. Posiadanie takiego dokumentu ułatwia metodyczne, planowe i spójne dążenie do rozwoju gminy. Przy opracowywaniu Strategii konsultowano się z mieszkańcami gminy Strzegom.

PLIK DO POBRANIA:


 

do góry  |