AKTUALNOŚCI
 

ANKIETA


  
 

 F-6-WOI(2)

ANKIETA
Badanie satysfakcji i oczekiwań klientów 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu


Szanowni Państwo!

Niniejsza ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat jakości pracy Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu. Państwa odpowiedzi i sugestie zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu usług świadczonych przez pracowników na rzecz naszych klientów. Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość. Wyniki uzyskane z ankiet będą prezentowane w zbiorczych zestawieniach.

Ankieta skierowana jest do klientów indywidualnych i przedsiębiorców korzystających z usług urzędu.

Z poważaniem

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

  

 

Na ile ważne są dla Pani/Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w urzędzie

SKALA OCENY

Bardzo ważna Ważna Nieważna Nie dotyczyła
załatwianej
sprawy
1. Uprzejmość, kultura obsługi Klienta

2. Wiedza i kompetencja pracownika Urzędu
3. Terminowość załatwiania sprawy
4. Warunki lokalowe urzędu
5. Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy

6. Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
7. Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)
8. Pomoc w wypełnieniu dokumentów

 

W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z realizacji przez urząd wymienionych poniżej zagadnień

SKALA OCENY

Bardzo zadowolony Zadowolony Niezadowolony Nie dotyczyła
załatwianej
sprawy
1. Uprzejmość, kultura obsługi Klienta

2. Wiedza i kompetencja pracownika Urzędu
3. Terminowość załatwiania sprawy
4. Warunki lokalowe urzędu
5. Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy
6. Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
7. Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)
8. Pomoc w wypełnieniu dokumentów
9. Ogólna satysfakcja z kontaktów
z urzędem

 

Czego przede wszystkim oczekuje Pan/Pani od urzędu? Proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania: 
  

Jaką sprawę ostatnio załatwiał/a Pan/Pani w urzędzie

  

Co urząd powinien poprawić w pierwszej kolejności, aby wzrosło Pana/Pani zadowolenie ze świadczonych usług?

W jaki sposób urząd może być pomocny w rozwoju Państwa firmy?

 

Klient urzędu

Preferowany sposób kontaktu z urzędem

Osobisty Telefon / faks Poczta Elektroniczny
(e-mail)
INDYWIDUALNY
PRZEDSIĘBIORCA

 

Wiek

do 30 lat do 30-50 lat powyżej 50 lat

 

 


  
 


 

 

Raport z ankiety badania satysfakcji klienta w UM w Strzegomiu za okres od kwietnia do grudnia 2012 r. dostępny jest do przeglądnięcia w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (pokój nr 15).

 


 

 

 

do góry  |